Schoonebeek/Coevorden – De oliewinning in Schoonebeek werd stilgelegd na alle discussies over de waterinjectie, die de NAM wilde verplaatsen van Twente naar de olievelden in Schoonebeek. De vraag staat centraal of en hoe de waterinjectie moet plaatsvinden met als uitgangspunt dat de oliewinning wordt hervat. Dat is deels ook op het grondgebied van de gemeente Coevorden. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de uitgangspunten die hem voor ogen staan.

De NAM heeft Schoonebeek al heel wat opgeleverd, maar de huidige plannen stuitten veel inwoners tegen de borst. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen en Dorpsbelangen hield een enquête waaruit naar voren kwam dat een meerderheid tegen de plannen van de NAM was.

“Andere verdeling lusten en lasten”

Het zogenoemde Bijdragespoor is één van de overlegstructuren in Schoonebeek. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de uitgangspunten. “In het huidige systeem vloeien de opbrengsten van oliewinning naar de exploitant en ontvangt het Rijk vervolgens via belastingen en deelname van Energiebeheer Nederland een belangrijk deel (circa 60 procent) van deze opbrengsten. Deze inkomsten worden net als alle inkomsten van het Rijk verdeeld over de gehele Nederlandse bevolking. Nu wil het kabinet de mogelijkheden verkennen om de lusten en lasten anders te verdelen, zodat baten uit activiteiten die van nationaal of economisch belang zijn, deels terugvloeien naar de regio waar de activiteiten plaatsvinden”, zo schrijft Vijlbrief.

Bijdrage voor regio: 1 euro per vat

Gekeken is naar een bijdrage vanuit de oliewinning. Aan de verkenning hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de NAM, de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen deelgenomen. Naar voren kwam, dat de regio per vat gewonnen olie een bijdrage van 1 euro zou kunnen krijgen. De NAM betaalt daarvan 60 cent, de staat 40 cent). Bij de te verwachten productie en levensduur van vijftien jaar komt dit neer op een bedrag van tussen de 30 en 45 miljoen euro. De regio kan samen met haar inwoners bepalen hoe en waaraan de bijdrage wordt besteed.

Dit bedrag is overigens minder dan de bureaus Stelpstra Advies uit Beilen en De Gemeynt uit Deventer voor ogen hadden: zij stelden 10 procent voor, goed voor een bedrag tussen de 45 en 90 miljoen.

Vijlbrief verwacht binnen enkele weken de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO over veiligheid. Naar aanleiding daarvan neemt Vijlbrief een besluit. De complete brief is hier te lezen.

Reactie

Morgen, dinsdag 23 januari, komen gedeputeerde Henk Jumelet, wethouder Jeroen Huizing van Coevorden en wethouder Jan Bos van Emmen hun reactie op de brief.

In het maandelijkse magazine De Jaknikker, dat maandelijks huis aan huis wordt bezorgd in Schoonebeek en omliggende buurtschappen (waaronder Vlieghuis en Padhuis in de gemeente Coevorden), staat steeds op pagina 9 een bijdrage van Dorpsbelangen Schoonebeek en aansluitend levert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steeds een memo, ook na te lezen op www.dorpsportaalschoonebeek.nl.

Foto: Martijn Beekman.