Sinds 14 oktober is binnen de gemeente Coevorden de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en om hinder, schade en vervuiling te voorkomen, zijn waar nodig ingevoerd of aangescherpt.

Messen en drugs

Dankzij een actuele APV hebben bijvoorbeeld de politie en de gemeente meer mogelijkheden om effectief te handhaven. Een van de nieuwe regels is een verbod om in de openbare ruimte messen en andere voorwerpen, die je als wapen kunt gebruiken, bij je te hebben. Hiermee is het beter mogelijk om dreigende situaties voor te zijn.

De burgemeester kan de sluiting bevelen van een publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar illegale activiteiten gaande zijn. Voorbeelden hiervan zijn onvergunde kansspelen, heling, discriminatie of activiteiten rond wapens of drugs. Drugsgebruik op straat of in een publiek gebouw is verboden.

Hulpmiddelenplicht hondenpoep

Ook worden sommige reeds bestaande regels verder aangescherpt. Zo was het al verplicht om de uitwerpselen van honden bij het uitlaten op te ruimen. Nieuw is de verplichting om altijd hulpmiddelen hiervoor, zoals een zakje of een schepje, bij je te hebben als je een hond uitlaat. Deze nieuwe regel is bedoeld voor het verminderen van overlast door hondenpoep en maakt het daarnaast beter mogelijk om te handhaven.

Ook gelden er aangescherpte regels voor het houden van aantoonbaar gevaarlijke honden op eigen terrein. Zo kan aan eigenaren van aantoonbaar gevaarlijke honden de verplichting worden opgelegd om een hond op eigen terrein te muilkorven.

Nieuwe parkeerregels voertuigen

Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom nieuwe parkeerregels ingevoerd voor voertuigen die voor anders dan verkeersdoeleinden gebruikt worden. Het gaat om bijvoorbeeld kampeermiddelen, aanhangers, magazijnwagens of keetwagens die maximaal drie dagen aaneengesloten worden gestald op openbaar gebied. Van 1 mei tot 1 september zijn dit zeven aaneengesloten dagen. Op eigen terrein gelden deze uiteraard regels niet.

De complete APV is hier te lezen.