Coevorden – In ieder geval is de meerderheid van de gemeenteraadsleden voor handhaving van de platanen op de Markt. De discussie laaide onlangs op nadat het PAC daarover vragen had gesteld. Het onderwerp stond voor vanavond, dinsdag 13 februari, op de agenda van de raadscommissie en het werd duidelijk dat gepleit wordt voor handhaving. “Na veertig jaar schijnt het dat er een probleem is. Floris Vulto van de VVD vroeg zich nog wel af waarom er nu over werd gediscussieerd. “Het is een beetje paniekvoetbal, omdat de plannen voor Markt en Haven nog niet eens zijn gepresenteerd. Daarover moeten we nog een besluit nemen.”

Plannen Markt en Haven: eind maart

Wethouder Erik Holties kondigde het raadsvoorstel voor Markt en Haven aan. “Vermoedelijk eind maart krijgt u de plannen gepresenteerd en daarin staat het onderwerp platanen vermeld. Als u kiest voor behoud van de platanen, dan breng ik de stuurgroep daarvan op de hoogte”, aldus Holties.

Stoker borduurde nog even voort op het onderwerp. “Veel bomen en struiken kunnen zorgen voor allergische reacties. Gezien het onafhankelijke advies van de Bomenstichting Nederland zijn de bomen vrij van ernstige gebreken en de bomen passen uitstekend in dit gebied.” Uit het onderzoek van de Bomenstichting is gebleken, dat elke boom wel voor- en nadelen heeft.

Hij vervolgde: “In de herfst, als het blad ook op de Markt valt, ruimt de gemeente dat op. Waar bomen groeien en mensen wonen, wordt blad geruimd. Dat geldt ook voor inwoners, niet alleen voor ondernemers.” Stoker zei talloze mailtjes en telefoontjes te hebben gekregen als ondersteuning.

Ton Soppe van BBC2014 meldde dat hij contact had gehad met Landschapsbeheer Drenthe. “Mensen kunnen overlast ondervinden, maar er is jarenlang geïnvesteerd in de bomen. Het duurt zeker veertig jaar om eenzelfde resultaat te krijgen”, waren zijn bevindingen. “Volgens mij kunnen we besluiten dat de plannen voor Markt en Haven worden uitgevoerd met behoud van de platanen.” Daarvan is hij voorstander. Henk Bouwers van PPC kon zich geheel in deze woorden vinden. “Zijn er cijfers over mensen die daardoor onder doktersbehandeling zijn gesteld?” vroeg hij zich af. Bouwers wees bijvoorbeeld op eiken, die veel meer overlast veroorzaken door de eikenprocesssierups.

Lars Oebeles van de PvdA ziet onvoldoende redenen om tot het kappen van de bomen over te gaan. “Of is het zo dat de bomen de werkzaamheden in de weg staan?” Ook wat het CDA betreft, zo liet Jacqueline Streutker weten, mogen de platanen blijven staan.

Zie hieronder de eerdere geplaatste berichten

Discussie over platanen aangewakkerd

Platanen op de Markt komen op de raadsagenda