Op basis van geruchten kun je geen berichten maken. Daarom heb ik de laatste tijd wat ondernemers gebeld, die op diverse locaties in de Friesestraat-Noord zijn waargenomen door passanten en aanwonenden. Alleen de ondernemers in kwestie kunnen de juiste antwoorden geven.

“Is dat interessant?”

De een ontkent de geruchten, Het Ambacht laat ruiterlijk weten dat ze mogelijk noodgedwongen moet verhuizen en weer een ander -die inmiddels het huidige huurcontract heeft opgezegd en naar alle waarschijnlijkheid dus een ander pand op het oog heeft- vraagt aan mij: “Waarom wil je dat weten, is dat zo interessant?”

Ik begrijp best, dat de ondernemers niet het achterste van de tong laten zien totdat zij hun nieuwe huurcontract hebben ondertekend. Maar vraag niet “Is dat interessant?” Er is genoeg te doen geweest om het inmiddels aangenomen voorstel.

Dus ja, het is interessant, zeker nu de gemeenteraad afgelopen week heeft besloten dat autoverkeer in de Friesestraat-Noord wordt toegestaan en er aanpassingen komen in de Schoolstraat, Bakkersteeg en Wilhelminasingel.

Aanwonenden en andere inwoners van Coevorden volgen natuurlijk nauwgezet de ontwikkelingen nu de kogel door de kerk is. Zij willen graag weten wat er in hun stad gebeurt.

Het uitgangspunt is, dat de auto’s en de enkele parkeerplaatsen voor reuring zouden zorgen. En niet alleen komen er auto’s op de parkeerplaatsen, de kans is dik aanwezig dat auto’s de Friesestraat inrijden om even iemand af te zetten.

Mochten panden aan de Friesestraat-Noord gevuld worden, dan lijkt het er vooralsnog op dat het om bestaande ondernemingen. Zij verhuizen en daardoor vallen elders gaten. Bijvoorbeeld in de Gansehof, maar ja: een groot deel van het winkelcentrum behoort niet meer tot het kernwinkelgebied.

In de Bentheimerstraat tussen Markt en Rijnsestraat is in ieder geval weer een pand verhuurd waarin een nieuwe onderneming komt.