Coevorden – De discussie rond de platanen op de Markt is in feite vorig jaar april reeds ontstaan. Vanavond, dinsdag 13 februari, staat het onderwerp op de agenda naar aanleiding van het verzoek van het PAC dat tegen de bomenkap is. Inmiddels is de discussie erover flink op gang gekomen.

Het kappen van de bomen komt uit de koker van de projectgroep Markt en Haven. Op zaterdag 15 april werden de schetsontwerpen gepresenteerd aan het grote publiek, enkele dagen ervoor namen de raadsleden en ondernemers al kennis van de ontwerpen. Tijdens deze bijeenkomst waren er ondernemers aan de Markt die de platanen liever zien verdwijnen.

Belangstellenden konden tijdens de informatiebijeenkomst de plannen bekijken, meedenken en in gesprek gaan. Alle opmerkingen zijn verzameld aan de hand waarvan een ontwerp wordt gemaakt. Opmerkingen waren onder andere “Prachtige plannen” en “Verdere afbraak van het centrum”. Na realisering van de toekomstige inrichting vormen de nieuwe Weeshuisweide, Markt, Haven en citadelpunt tezamen het Kasteelpark. De haven wordt deels uitgegraven, maar wordt niet bij de haven getrokken: er komt een waterbak met trappen. Daarover zijn de meningen heel verschillend. Het is de bedoeling dat de herinrichting van de Markt en Haven in 2024 en 2025 plaatsvindt.

Overlast

De platanen zouden zorgen voor allergische klachten. Een aantal ondernemers aan de Markt heeft gevraagd of er alternatieven zijn voor de bomen. De bomen verkeren in redelijk tot goede conditie. Ondervraagde passanten zijn, tijdens het onderzoek van Boomadvies Nederland, tegen het kappen.

Lees in onderstaand bericht van 30 januari meer over dit onderwerp.

Platanen op de Markt komen op de raadsagenda