Coevorden – De raadscommissie buigt zich dinsdag 15 oktober over het voorstel van het college betreffende de visie op de Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide. De vergadering in de raadzaal begint om 19.30 uur.

De Zwarte Hond, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw, presenteerde in juli de ambitieuze plannen om de uitdaging aan te gaan het centrum van Coevorden op een nieuwe manier aantrekkelijk te houden voor inwoners en andere doelgroepen, zoals toeristen.

Denktank

De plannen kwamen mede tot stand door inbreng van een denktank en inwoners, die op diverse momenten hun zegje konden doen. Deze denktank bestond uit Jongerenraad Coevorden, Havenvereniging Coevorden, Historische Vereniging, aanwonenden van Markt en Haven, Covordiae Univercity, pandeigenaren, Ondernemend Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Shyam Khandekar (hij ontwikkelde het Wensbeeld), Platform Gehandicapten en Stedelijk Museum Coevorden.

Doelstellingen

Er zijn drie doelstellingen voor de binnenstad. De eerste is om de eigenheid van Coevorden te vergroten en te versterken en omstandigheden creëren, dat bezoekers zich thuis voelen en verrast worden door hetgeen Coevorden te bieden heeft. Ten tweede wordt de leegstand aangepakt door de winkelstraten hun eigen positie te geven en het winkelgebied te concentreren rondom de Markt als huiskamer voor de bezoeker. Ten derde hebben alle partijen hun (financiële) aandeel in het uitvoeringsprogramma. Deze partijen zijn bijvoorbeeld Centrummanagement Coevorden, de gemeente, vastgoedeigenaren en winkeliers. Een belangrijk element is het stimuleren van partijen om te verhuizen en de kwaliteit van de panden te vergroten.

Kasteeltuin

Het concept Kasteeltuin verwijst naar het enige kasteel in Drenthe, dat het ontstaan van Coevorden markeert. Een doorwaadbare voorde wordt zichtbaar gemaakt door een waterelement in de route Koesteeg/Weeshuisstraat. Het vergroten van de haven duidt op de haven, zoals die vroeger was. De stadsluifel heeft een link naar de veemarkthal die op de Markt heeft gestaan. In de groenelementen op de Markt en aan het water in de Haven zijn mogelijkheden gecreëerd om te zitten. Naast de Weeshuisweide als locatie voor evenementen is het ook mogelijk om evenementen te houden op de Markt en in de Haven. De weekmarkt krijgt er eveneens een plek. Over de ontwikkeling van de citadelpunt is gesproken met projectontwikkelaar Peter van Dijk. Hij is akkoord gegaan met de ruimtelijke kaders binnen de plannen.

De Kasteeltuin voorziet in een minimaal aantal parkeerplaatsen. Voor bezoekers van de binnenstad worden parkeerplekken verplaatst naar onder andere het Bogasterrein en de Molenbelt.

In de kostenraming wordt uitgegaan van een totale investering van circa 8,4 miljoen euro (6,7 miljoen Markt, haven en citadelpunt en 1,7 miljoen voor Weeshuisweide).

Het eindrapport en de conceptvisie zijn hier in te zien. Ook staat meer informatie op de gemeentelijke website. Daarnaast beantwoordt de gemeente vijf vragen.

Lees ook:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad