Oosterhesselen – De plannen om de bibliotheek in Oosterhesselen te verhuizen naar het Esdal College in het dorp en het schoolgebouw op te waarderen konden dinsdagavond rekenen op instemming van de gemeenteraadsfracties, zo bleek tijdens de commissievergadering.

De bibliotheek is nu nog gevestigd in een boerderij aan de Beatrixlaan/hoek Burgemeester De Kockstraat, maar de gemeente heeft het pand verkocht en daardoor moet de bibliotheek vertrekken. Wethouder Jeroen Huizing liet weten, dat de bibliotheek op 1 oktober verhuisd moet zijn. Dan wil de koper over het pand beschikken.

De huisvestingsmogelijkheden bij basisschool De Woert en in dorpshuis De Hesselerhof zijn onderzocht, maar dat bleken geen geen reële alternatieven. In het Esdal College is wel voldoende ruimte. Daarenboven kunnen school en bibliotheek elkaar aanvullen.

Sandra Katerberg van het CDA sprak vol waardering over de school. ‘Leerlingen kunnen er het onderwijs voor vmbo, mavo en de onderbouw van havo volgen. Voor het dorp is het belangrijk, dat deze onderwijsvoorziening blijft bestaan.’ Ook de andere fracties spraken lovende woorden als ‘fantastisch’ en ‘een geweldige aanwinst’.

Het gebouw heeft wel diverse knelpunten, zo is het gebouw niet duurzaam. Ook zijn acties nodig zoals het verkleinen van het aantal vierkante meter en aanpak van het binnenklimaat. Door verhuizing van de bibliotheek heeft het Esdal College minder ruimte en daardoor minder kosten. Er is een interne verbouwing nodig, waarbij het verstandig is een aantal maatregelen voor verbetering van het klimaat te nemen.

De kosten voor de verhuizing van de bibliotheek komen voor rekening van de gemeente. Daarnaast worden de kosten voor renovatie evenredig verdeeld tussen school en gemeente. Een bedrag voor 314.000 euro exclusief btw komt voor rekening van de gemeente, het Esdal College moet 236.000 euro exclusief btw op tafel leggen. De jaarlijkse kapitaallast voor de gemeente is circa 26.500 euro.