Coevorden – De raadscommissie en gemeenteraad hervatten hun vergaderingen na het zomerreces. Voor dinsdag 10 september staat een commissievergadering op de agenda. Per abuis stond op de website van de gemeenteraad, dat de vergadering om 20.30 uur zou beginnen. Toch is de start zoals gebruikelijk 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek project ‘De Swaneburg gasloos’ en het voorstel van het college betreffende dit onderwerp. Daarnaast worden gesproken over het onderzoeksrapport tariefdifferentiatie ozb, het bestemmingsplan van woonzorgcomplex De Voorde en de halfjaarrapportage 2019.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken zijn hier te vinden.