Oosterhesselen – Juist vandaag vond een bijzondere bijeenkomst plaats in Oosterhesselen. Vandaag, 15 augustus, wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dan worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel.

Onthulling

In Oosterhesselen is bij de gedenkplaats op het oorlogsmonument achter de hervormde kerk in Oosterhesselen een plaquette onthuld. Daarop staan de namen Geesje Bos-Havinga en Hans Strick uit Oosterhesselen en Jans Bos en Jacob Euving uit Gees. Zij zijn oorlogsslachtoffers, gevallen in het voormalige Nederlands-Indië. Het initiatief werd genomen door de heren Jan Pier Cleveringa en Harm Jan Lesschen.

Na de ontvangst in de kerk door Lesschen ging het gezelschap naar de gedenkplaats bij de kerk. Het waren uiteraard emotionele momenten voor de nabestaanden. De plaquette werd onthuld door Hein Strick, nabestaande van Hans Strick, bijgestaan door zijn dochter Neeltje Strick. Zij kwamen voor deze gelegenheid vanaf Terschelling naar Oosterhesselen. Neeltje Strick hield nog een korte toespraak over de verschrikkingen van die tijd en het leven erna. De gebeurtenissen hebben generaties erna nog veel impact.

Een lid van Excelsior liet het Signaal Taptoe horen, gevolgd door een minuut stilte waarna Excelsior het Wilhelmus speelde. Daarna werden kransen en bloemen gelegd door nabestaanden, locoburgemeester Jeroen Huizing, Plaatselijk Belang Oosterhesselen en Plaatselijk Belang Gees. De bijeenkomst buiten werd afgesloten met een defilé. In de kerk werd het programma voortgezet met enkele toespraken van onder andere locoburgemeester Jeroen Huizing en Jan Pier Cleveringa. Naderhand was een informele voortzetting mogelijk in café Deen.

In Dalen werd in 1994 een monument onthuld. Daar werd jarenlang Dametin gehouden voor veteranen uit heel Nederland.