De gemeente Coevorden biedt een gemeentepolis, een zorgverzekering, voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. De gemeente levert een financiële bijdrage door 10 euro per verzekerde bij te dragen in de aanvullende verzekering. Momenteel maken zevenhonderd inwoners gebruik van deze gemeentepolis.

De gemeente biedt in samenwerking met Zilveren Kruis en Univé een zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente betaalt mee aan de premie.

De gemeenteraad heeft het voorstel om dat bedrag te verhogen naar 20 euro aangenomen in de raadsvergadering van dinsdagavond. Deze verhoging geldt als pilot voor 2023. Momenteel zijn de kosten 84.000 euro. De verwachting is, dat volgend jaar achthonderd personen gebruikmaken van de gemeentepolis. Inclusief de verhoging komen de kosten dan op 192.000 euro.

Amendement verworpen

Henk Bouwers van PPC diende een amendement in om het bedrag te verhogen naar 35 euro per verzekerde. “Dan wordt recht gedaan aan het advies van de Adviesraad Sociaal Domein”, aldus Bouwers. Het PAC ging daarin mee. “Wij willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden gebruik te maken van de gemeentepolis”, aldus Paulien Blaauwgeers. “Waarom wijkt u af van het advies van de Adviesraad? Elke euro telt voor de minima.”

Bredere blik naar alle inwoners

Erik Holties van BBC2014 vindt een verhoging met 100 procent van 10 naar 20 euro een goede tegemoetkoming aan de lage inkomens. “We komen al veel tegemoet aan de minima.”

Lucie ter Waarbeek van de VVD stelde, dat veel inwoners worden geraakt door de ontwikkelingen. “De voorgestelde verhoging lijkt ons alleszins redelijk. Bovendien vinden wij, dat eerst inzichtelijk moet worden gemaakt welke groepen nog meer worden geraakt. Daar is de onzekerheid minstens zo groot. We moeten ons niet blijven fixeren op één groep. Zorg voor een brede blik naar alle inwoners.” Holties deelde deze mening.

Michel Blanken van de PvdA was nieuwsgierig naar de reactie van de wethouder. “Wij willen graag inzichtelijk hebben of er meer gebruik gemaakt gaat worden van de gemeentepolis.”

“Er wordt al veel gedaan”

Wethouder Joop Slomp liet weten, dat de gemeente de verhoging van 10 naar 20 euro al in de baan had gebracht voor de Adviesraad Sociaal Beleid met een advies kwam. “Wij zien geen reden om ons voorgestelde bedrag bij te stellen. Verdubbeling is al heel mooi. Bovendien ligt de Adviesraad dit ene punt eruit, maar er wordt al veel gedaan voor de lagere inkomensgroepen via de bijzondere bijstand, kindpakketten, kwijtscheldingen, toeslagen en de Doe-Mee-Pas. Bovendien is de Rekenkamer momenteel bezig naar een onderzoek wat betreft het minimabeleid. De afweging van dat beleid vindt volgend jaar plaats.” Blanken kon zich vinden in deze woorden.

Het amendement van PPC werd alleen gesteund door het PAC en werd derhalve verworpen. De voltallige raad ging vervolgens akkoord met het collegevoorstel.