Coevorden – Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan woonzorgcomplex De Voorde in Coevorden vast te stellen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de commissievergadering van dinsdag 10 september.

Momenteel is het terrein aan De Voorde 2 een woonzorgcomplex met onder meer zorgeenheden en inleunwoningen en 56 aanleunwoningen. Het complex is in handen van Zorggroep Tangenborgh.

De zorgeenheden en de aanleunwoningen voldoen niet meer aan de behoeften en eisen van deze tijd. De kosten voor opwaardering wegen niet op tegen de kosten van sloop en nieuwbouw. Daarom is besloten tot sloop en nieuwbouw. Bovendien wordt tegelijkertijd het terrein verfraaid. Zo wil De Tangenborgh een beter bij de zorgaanvraag passende woon- en leefomgeving bieden.

Het plan gaat uit van de nieuwbouw van 51 levensloopgeschikte huurwoningen met de mogelijkheid voor zorg en de bouw van drie extra appartementen.

Door deze besluiten neemt het aantal zorgeenheden af met 103 eenheden af tot nul. Het aantal huurwoningen komt op 51, vijf minder dan nu het geval was. Er komen drie inleunwoningen bij, waardoor dat aantal op 45 komt.

De commissievergadering in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur. Meer informatie over het voorstel en bijbehorende stukken is te vinden op de gemeentelijke website.