Coevorden – Dat er nieuwbouw komt voor De Nieuwe Veste staat als een paal boven water, het draait nu om de locatie. De gemeenteraad, met uitzondering van BBC2014, ging akkoord met het voorstel om nieuw te bouwen op Holwert-Midden.

De PvdA deed in de raad van vanavond de aftrap voor de bespreking van de nieuwbouwlocatie van De Nieuwe Veste. Michel Blanken maakte namens deze fractie duidelijk waarom De Nieuwe Veste op de Holwert-Midden moet komen en kiest daarmee dus niet voor nieuwbouw op de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan. “Het voortgezet onderwijs kan het niet lijden om enige jaren gebruik te moeten maken van noodhuisvesting en om bijvoorbeeld bij examens uit te wijken naar andere locaties.” Blanken vreest voor terugloop van het aantal leerlingen en het verdwijnen van opleidingsmogelijkheden. “Bovendien is De Holwert-Midden een betere locatie voor aansluiting op het bedrijfsleven.”

Deze punten werden onderschreven door Erik Bonkes van de VVD, die er bovendien op wees dat de locatie op Holwert-Midden veel aantrekkelijker en beter toegankelijk is voor leerlingen uit de omliggende dorpen. “Bovendien is de Van Heeckerenlaan een prima terrein voor woningbouw, mogelijk in combinatie met zorg.” Vervolgens nam ook het PAC bij monde van Jerry Stoker het standpunt in, dat de nieuwbouw op Holwert-Midden moet komen. Datzelfde gold voor PPC. “We hebben alle voors en tegens afgewogen en zijn tot dit standpunt gekomen”, aldus Henk Bouwers.

Amendement

Henk Mulder van BBC2014 liet een tegengeluid horen. Hij vreest voor hoge kosten voor bodemsanering, die aan de Van Heeckerenlaan niet aan de orde zijn. ‘Er zijn veel aannames, veel risico’s en mogelijk vertraging vanwege bodemsanering. Wij kiezen voor een meer behouden koers.’’ Bovendien vreest hij niet, zoals Michel Blanken, voor verlies van leerlingen en opleidingen. Zijn fractie kiest daarom voor de Van Heeckerenlaan. Hij diende daartoe een amendement om te bewerkstelligen dat de nieuwbouw aan de Van Heeckerenlaan komt. Wethouder Jeroen Huizing ontraadde het amendement. Het amendement werd verworpen door de andere fracties met zestien stemmen tegen en acht stemmen voor. Ton Soppe onthield zich van stemming gezien zijn betrokkenheid bij De Nieuwe Veste.

Michiel Blanken liet nog weten, dat werkvoorzieningsschap Emco belangstelling heeft voor vestiging naast de school mits die op de Holwert-Midden komt.

Raadsleden vragen om duidelijker kostenoverzicht Nieuwe Veste