Coevorden – Zowel Henk Bouwers van PPC als Ton Soppe van BBC2014 vroegen naar de voortgang rond de milieustraten. “Wij verwachten een duidelijke onderbouwing”, aldus Bouwers. Soppe wees erop dat de uitslagen van een gehouden enquête bekend zijn en verwacht dat de resultaten snel worden gedeeld met de raad.

De gemeente Coevorden overweegt om één centrale milieustraat in de gemeente op te richten. De milieustraten Fort Verlaat Coevorden en Milieustraat Coevorden zijn bijna dertig jaar oud en voldoen volgens de gemeente niet meer aan de eisen van nu. “Ook is er beperkt ruimte, waardoor afval niet gewogen kan worden. Goed afval scheiden is ook niet mogelijk.” Die twee locaties zouden dan worden gesloten. Volgens het college kunnen de afvaldoelstellingen van de gemeente worden gehaald door te kiezen voor het realiseren van één milieustraat op een centrale plek in de gemeente, bovendien zou dat goedkoper zijn.

De nieuwe locatie zou centraal in de gemeente moeten komen. Eerder liet wethouder Jeroen Huizing weten, dat de voorkeur uitgaat naar een plek langs de weg tussen Dalen en Oosterhesselen. De raad, met uitzondering van de VVD, stemde in met het houden van een onderzoek.

Vorig jaar hield Roberto di Tolve uit Schoonoord een petitie, die toen zo’n 1500 keer werd ondertekend, en werd gesteund door Dorpsbelangen Schoonoord.

Dreigende woorden

Wethouder Jeroen Huizing meldde, dat de uitkomsten inderdaad bekend zijn. “Kort na de zomervakantie komen er nog twee bewonersbijeenkomsten. Daarna delen we resultaten en komen we met een voorstel.” Op voorhand hield hij de raadsleden al een bedreiging voor: “Houdt u er rekening mee, dat de afvalstoffenheffing fors gaat stijgen bij instandhouding van twee milieustraten?”