Coevorden – De raad heeft in meerderheid ingestemd met het voorstel om de fundaties van de Bentheimerpoort te bewaren en daaraan in eerste instantie ruim een miljoen te besteden. Alleen BBC2014 stemde tegen het voorstel. Een motie van het CDA om een subsidiebedrag van 3,5 ton bij elkaar te krijgen, werd eveneens gesteund door de meerderheid van de raad met uitzondering van BBC2014. De totale kosten zijn vooralsnog ruim 1 miljoen euro.

De woorden “Een bak stenen” van Ton Soppe van BBC2014 zorgden voor wrevel bij de andere fracties. Soppe heeft eerder gezegd, dat zijn fractie hecht aan historie en cultuur, maar niet voor elke prijs.

“Laten we niet weer een fout maken”

Nina Jasperse van de PvdA begon met een kort overzicht van de historie, waaruit het belang van de poorten in Coevorden naar voren kwam. “Er is weinig tastbaars overgebleven. Dat is jammer, want iets tastbaars spreekt veel meer tot de verbeelding. Het gaat niet alleen om verhalen, maar ook het zichtbaar zijn van die verhalen. Ook uit economisch opzicht. Doen we het niet, dan gebeurt het nooit meer. In het verleden zijn al teveel fouten gemaakt, laten we dat dit keer niet doen.”

Haar woorden spraken Lidy Klein Gunnewiek van het CDA aan, die soortgelijke informatie had verzameld. “Er zijn”, aldus Lidy Klein Gunnewiek, “al veel investeringen in de binnenstad gedaan en er komen nog grotere projecten aan. We moeten keuzes maken.” In de vergadering van 4 november zette het CDA vraagtekens bij het plaatsen van een berceau. Het geld daarvoor zou voor de Bentheimerpoort ingezet kunnen worden.

Slikken of stikken

Ton Soppe van BBC2014 bleef bij zijn woorden “Een hoop geld voor een bak stenen”. Hij stelde, dat de raad sinds de blootlegging van de fundaties in 2018 raad niet meer is geïnformeerd over de voortgang. “In mei van dit jaar nog steeds geen concrete cijfers. Dit voorstel kregen we als voldongen feit. Het is slikken of stikken, anders wacht de gang naar de rechter. Welke afspraken heeft de gemeente inmiddels gemaakt? Ligt geld in Coevorden voor het opgraven? Het kost 262.000 euro. Voor een uurtarief van 200 uur betekent het 1310 uur werk.”

Wrevel

De woorden van Soppe wekten irritatie bij wethouder Jeroen Huizing. “De ontwerpkosten zijn 58.000 euro. De overige werkzaamheden als het metselen, het aankleden van de schatkamers kosten 204.000 euro.”

Soppe vroeg zich af of de andere fracties bereid zijn om het voorstel aan te houden tot meer bekend is over de bijdrage van de provincie. “Assen, Emmen en Meppel hebben veel geld ontvangen voor de binnensteden.” Dat schoot Huizing in het verkeerde keelgat: “De provincie heeft de laatste jaren stevige bijdragen aan Coevorden geleverd.

Bernette Sieben van de VVD had twee kritiekpunten. Het ene punt betrof de gemeenteraad. “Wij hebben als raad geen kaders aangegeven. Anderzijds heeft de wethouder ons niet op de hoogte gehouden. Waarom heeft het zo lang geduurd?” Zij onderschreef het belang van historie en cultuur. Zij wees erop, dat juridische stappen en de gevolgen ervan wellicht nog zoveel kosten als het behoud van de fundaties van de poort.

Zij vroeg nog wel of er lokale kunstenaars zijn benaderd en of het mogelijk is om voor de realisering van de plannen een lokale ondernemer kan worden ingeschakeld. In die suggestie kon in ieder geval Lars Hoedemaker van D66 zich vinden.

Lars Hoedemaker en Irene Driehuis (PAC) haalden nog wel uit naar BBC2014. Hoedemaker: “Deze plannen passen uitstekend in de keuze voor bezoekersstad. BBC heeft blijkbaar andere maatstaven voor de dorpen als kunst en cultuur zichtbaar moet worden gemaakt.” Ook Driehuis toonde haar ergernis.

Geschiedenisles

Volgens Ton Soppe leken de beraadslagingen meer op een geschiedenisles. Daarop haakte wethouder Jeroen Huizing handig in: “Dit onderwerp draait om historie, dus wat mij betreft besteden we nog heel wat geschiedenislessen aan dit onderwerp.” Tot slot beklaagde Soppe zich, dat BBC2014 wordt weggezet als een stel cultuurbarbaren. Hoedemaker reageerde: “Aan zelfverklaard slachtofferschap hebben we niet zoveel.”

Foto: de opgraving van het eerste deel van de Bentheimerpoort in oktober 2018.