Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Subsidieplafond van de subsidieregeling Frisse Start 2022

Dalen – Veenhuizerweg 6: melding omgevingsvergunning: realisatie monovergister, actualiseren vergunning bedrijf

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 20: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging appartement

Coevorden – Akkerwinde ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Noord-Sleen – Waterkampenweg 7: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van een werktuigenberging

Coevorden -Friesestraat 35: besluit omgevingsvergunning: toevoeging vier appartementen

Aalden – Bollenkuilenweg ong.: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding werktuigenopstelplaats

Coevorden – Steenanjer ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Dalen – Oude Coevorderweg 30: omgevingsvergunning: 2021 – melding activiteitenbesluit

Coevorden – Marconiweg 5: melding omgevingsvergunning: onderhoud en reparatie motorvoertuigen, in- en verkoop

Coevorden (Steenwijksmoer)- Hoofdweg 54: aanvraag omgevingsvergunning: verlenging tijdelijke vergunning woonunit

Coevorden – Prakkestraat 13: besluit omgevingsvergunning: het aanbrengen van een vaste trap

Coevorden – De Holwert 12: melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Coevorden – K2033 (omgeving Grutto/Tureluur): melding omgevingsvergunning: start activiteiten

Coevorden – Coevorderkanaal: melding omgevingsvergunning: start activiteiten

Noord-Sleen – De Hullen 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing windmolen

Noord-Sleen – Wolfgarensweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalen – Veenhuizerweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: beperkte milieutoets voor realisering jongveestal, monovergister en wijziging dierbezetting

Coevorden – Molenstraat 31: besluit omgevingsvergunning: herbestemming kantoorpand naar twee appartementen

Coevorden – Steenanjer ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Erm – De Hoek 16: omgevingsvergunning: ontvangst melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Steenwijksmoer – Kerkweg, Hoofdweg en Dreef: voor de organisatie van de Winterfair Steenwijksmoer

Sleen – Menso Altingstraat 12: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Steenanjer ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Weeshuisstraat 31: voor exploitatie van speelautomatenhal Playland

Sleen – Groningerweg 1: ontwerpbestemmingsplan

Coevorden – Keizersgracht, Kromme Elleboog, Gasthuisstraat: renovatie 34 woningen

Dalen – Westerwijk 45: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Bentheimerstraat 8: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing appartement boven winkel

Provincie

Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023

Aanwijzing vervangend provinciesecretaris voor de provincie Drenthe

Dalen – Veenhuizerweg 10: terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname elektriciteit in elektriciteitsnetwerk

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Waterschap Vechtstromen

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 28 september 2022

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 28 september 2022

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Tender Valorisatie 2022