Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 juli. Deze vergadering begint in verband met de behandeling van de Kaderbrief reeds om 14.00 uur. Publiek mag vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig zijn, maar kan de vergadering via livestream volgen.

In zo’n kaderbrief schetst het college de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar en het meerjarenperspectief. Allerlei thema’s worden belicht en zijn voorzien van financiële overzichten.

Voor de behandeling van deze kaderbrief passeren de gebruikelijke agendapunten te revue. Het enige bespreekpunt in dat deel van de vergadering is het collegevoorstel met betrekking tot het bestemmingsplan zuidelijke rondweg. In de onlangs gehouden commissievergadering wilden fracties meer uitleg over de ontstane meerkosten.

De agenda met bijbehorende stukken staat op deze pagina op de website van de gemeenteraad. Via dezelfde link is de vergadering dinsdag live te beluisteren.