Coevorden – Het financiële aspect van de Zuidelijke Rondweg wordt nog nader besproken. In de raadscommissie van dinsdagavond werd dit duidelijk na vragen vanuit diverse fracties.

In de begroting van 2018 was een investeringskrediet opgenomen van 1,9 miljoen euro. Dat bedrag is nu verhoogd naar 2,8 miljoen. De provincie draagt daaraan 975.000 euro bij. De raadsleden vinden, dat de onderbouwing voor deze stijging niet voldoende is. Zij willen meer duidelijkheid. “De meerkosten zijn wel erg veel”, aldus Jan Tempels van BBC2014, dat was Gilbert Mulder van de PvdA met hem eens. Bert Albring van de VVD vroeg zich af of het project al is aanbesteed. Hij waarschuwde ervoor, dat de grondstoffen de laatste tijd flink stijgen. “De kosten kunnen nog wel hoger uitvallen.”

Zie ook:

Zuidelijke Rondweg valt duurder uit