Coevorden – De PvdA Coevorden hield zaterdagmiddag een bijeenkomst in Bakkerscafé De Loods aan de Parallelweg over de ontwikkeling van internationaal mbo.

Na de ontvangst door Gilbert Mulder (raadslid én kandidaat-raadslid) stelden de deelnemers aan de paneldiscussie zich uitvoerig voor. Onderwerpen waren met name internationaal mbo en de spoorverbinding Coevorden-Nordhorn.

“Wij moeten”, aldus Marjan Nijenbanning, kandidaat-raadslid voor de PvdA en procescoördinator en projectleider mbo bij het Terra College, “jongeren de kans bieden om over de grens te leren. Zij willen graag naar het buitenland om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt.”

Erkenning diploma’s

Cigdem Zantingh van het Rijnland Instituut in Emmen liet weten, dat er fantastische programma’s in Europa bestaan voor mbo. Het Rijnland Instituut is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe College, Hochschule Osnabrück, Hanzehogeschool, Berufsbildende Schulen Lingen en Berufsschulzentrum am Westerberg. “Er wordt”, aldus Zantingh, “veel focus gelegd op het mbo.” Lara Wolters, europarlementariër voor de PvdA, voegde eraan toe: “Brussel houdt zich bezig met het bevorderen van internationalisering. Dat betekent ook, dat over en weer diploma’s moeten worden erkend.” Gerd Will van SPD Landkreis Grafschaft Bentheim liet weten, dat nog veel van elkaar geleerd kan worden.

Tot de sprekers behoorde ook Nelleke Vedelaar, gedeputeerde voor de provincie Drenthe. Zij duidde op het gevecht om de werknemer gezien de krapte op de arbeidsmarkt. “Dat kan voordelen op leveren voor de werknemers.”

Wat betreft mbo vroeg Ton Soppe (BBC2014) zich af of wordt gezocht naar samenwerking of een fysieke vestiging van het mbo. Daarop antwoordde Marjan Nijenbanning, dat het verzorgen van internationaal mbo niet automatisch stenen stapelen betekent. “Onderwijs is niet per se een gebouw.”

Vervoer

Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn was ook aanwezig en het ging dan ook veel over vervoer. “De Nederlander gaat vaak per fiets of openbaar vervoer naar het werk. Een verbinding per openbaar vervoer tussen Coevorden en Nordhorn ontbreekt nog, maar die moet er nu snel komen.” Toch bleek, dat er nog wel hobbels zijn te nemen, waarover contacten zijn met ProRail. Nelleke Vedelaar zei aanvullend: “Er zijn veel internationale bedrijven op het Europark. Wij moeten als provincie kijken naar de aanleg van snelle fietsroutes.” Aan Duitse zijde van de grens wordt ook gewerkt aan de aanleg van nieuwe fietspaden en het verbeteren van bestaande fietspaden. Cigdem Zantingh liet weten, dat het vooral gaat om het verdiepen van het bestaande mbo. Edwin Boxem van BBC2014 drong aan om het aanbieden van lessen in de Nederlandse en Duitse taal om op die manier de situatie te verbeteren. Daarmee was Zantingh het van harte eens.