De komende weken is er uiteraard volop aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De officiële dag voor het stemmen is woensdag 16 maart, maar stemmen is ook mogelijk op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Een aantal politieke partijen wordt voor het voetlicht gebracht. Zij hebben op deze website een eigen banner om de aandacht op de verkiezingen en hun partij te vestigen. Dat wordt begeleid door interviews. Ditmaal wordt aandacht besteed aan PAC.

“Lijst is mooie doorsnede”

Progressief Accoord Coevorden (PAC) is blij met de lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is een mooie doorsnede van de samenleving in de gemeente Coevorden”, vertelt lijsttrekker Jerry Stoker. ‘Er zijn kandidaten uit de stad en de dorpen, we hebben jonge en oudere kandidaten. Wij hebben de meest diverse kandidatenlijst”

PAC deed in de voormalige gemeente Coevorden reeds in 1982 mee met de verkiezingen. “Begin jaren tachtig”, aldus Jerry, “werd geprotesteerd tegen de komst van het NAVO-depot in Coevorden. Uit de verbazing over de regenteske opstelling van de politieke partijen werd het PAC opgericht met als grote initiator Herman Scholte.

De uitslag van de verkiezingen in 1982 gaf aan, dat PAC op zo’n veertig stemmen na net niet in de raad kwam. “Hij sprak in bij commissievergaderingen. Hij bleek een luis in de pels van de gemeenteraad.”

“In 1986”, vervolgt Jerry, “kwam PAC wel in de raad en vier jaar later hadden we twee zetels. In 1994 werden we de grootste partij met vier zetels en werd Bernhard Ensink wethouder.

Ook voor dorpen betekenis

“Voor de dorpen waren we na de herindeling in 1998 de grote onbekende, maar we hebben inmiddels bewezen, dat we ook voor de dorpen betekenis hebben. Dat bleek wel toen we in 2002 drie zetels behaalden en in 2006 vier zetels. Als je politiek geïnteresseerd bent, kun je voor de gemeenteraad een andere keuze maken dan voor de landelijke politiek”, vindt Jerry.

Dingen tot stand gebracht

Lars Hoedemaker staat als derde op de lijst. Momenteel is hij nog raadslid voor D66, maar die partij doet ditmaal niet mee met de verkiezingen. Een bewuste keuze van D66, omdat de standpunten van beide partijen regelmatig gelijk waren. “Ondanks onze plek in de oppositie hebben we echt dingen tot stand gebracht. Zonder dat onze motie werd aangenomen, hebben we gezorgd voor de verlaging van de ozb en de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.”

“Verder hebben we ons hard gemaakt voor het leerrecht voor alle kinderen. Een motie voor een lokaal onderwijsbeleid en tegen vrijstelling van leerplicht werd door alle andere partijen onderschreven. Er is een transformatie nodig om te komen van leerplicht naar leerrecht. Een vrijstelling van leerplicht draagt hier niet aan bij en is in tegenspraak is met de zogenoemde inclusieve samenleving”, was de inhoud van de motie. Hierdoor ontstonden gesprekken om met partijen uit onder meer onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn en leerplichtambtenaren te komen tot lokaal onderwijsbeleid.

Verder werd medio 2020 een motie aangenomen over herstructurering van schulden. Het verzoek was om aan te haken bij het nationaal initiatief herstructureren schulden. Er moet worden onderzocht of het ook in Coevorden mogelijk is om mensen sneller en duurzaam uit de schulden te helpen.

De oprichting van het Duurzaamheidsfonds komt eveneens ook uit de koker van PAC en D66. De motie in 2020 werd door alle partijen ondersteund. Het doel van de motie was, dat de gemeente burgers actief betrekt bij energiebesparing en het winnen van hernieuwbare energie. Als gemeente kan dit worden gestimuleerd door geld beschikbaar te stellen via een fonds.

:”Verder”, aldus Lars, “hebben we aan de wieg gestaan van het raadsvoorstel om subsidie te verstrekken voor Stolpersteine. Datzelfde geldt voor de oprichting van het Diversiteitsplatform in 2018, een initiatief waarbij ook de PvdA was betrokken. Daarnaast hebben we ons ingezet voor de invoering van diftar voor de inzameling van afval. Met diftar hebben mensen zelf invloed op hoogte van de afvalstoffenheffing die ze betalen. Dat loopt al jaren, maar dat gaat er binnenkort toch echt van komen.”

Lars en Jerry concluderen: “Met al deze punten hebben we meer bereikt dan op grond van ons zetelaantal verwacht mocht worden.”

Verbindend besturen

Beide mannen zijn te spreken over het verbindend besturen. Jerry: “Dat is van belang voor de hele gemeente en wordt gedragen door alle fracties uit de gemeenteraad.

Speerpunten

Een van de speerpunten is, dat iedereen kan meedoen. Lars: “Er zijn mensen die gedragen worden en er zijn mensen die getrapt worden door het leven. De laatste groep heeft de hulp van de gemeenschap heel hard nodig. Er leven mensen in armoede door allerlei oorzaken.”

Wat betreft klimaatadaptatie vindt PAC, dat bedrijven een forse stappen moeten zetten.

Wonen speelt ook bij deze partij een rol. “Sommige mensen moeten vier jaar wachten op een huurwoning, dat is geen uitzondering. Wij zijn voorstander van een koopgarantregeling, eerder bekend als de starterslening.” Bij deze regeling ligt de aankoopprijs van een woning gemiddeld 30 procent lager. er geldt een terugkoopgarantie: daarbij geldt de verplichting de woning te verkopen aan de organisatie die jou het huis heeft verkocht.

Beloning terecht

Het PAC heeft hoge verwachtingen van de verkiezingen. “We gaat voor vijf zetels. We hebben beslist ons partijtje meegeblazen in de afgelopen vier jaar. Wij zouden het terecht vinden als we daarvoor worden beloond. We hopen, dat heel veel inwoners van Dalen en Oosterhesselen zich realiseren dat alleen wij ons keerden tegen de injectie van afvalwater door de NAM. Onze motie tegen de injectie van het giftige afvalwater werd door geen andere fractie ondersteund. Een stem op PAC is de beste garantie dat dit ook in de toekomst niet gebeurt.”

Wie meer wil weten over de standpunten van het PAC kan kijken op www.pac-coevorden.nl/verkiezingen. Daarop staat ook het complete verkiezingsprogramma. De partij houdt u verder op de hoogte via www.twitter.com/paccoevorden, www.facebook.com/paccoevorden en www.instagram.com/paccoevorden.

Foto’s: lijsttrekker Jerry Stoker (links) en nummer drie op de lijst, Lars Hoedemaker.