Oosterhesselen – Werktuigenvereniging Oosterhesselen wil de bestaande werktuigenloods aan de Edveensweg in Oosterhesselen slopen. Op die plek komt dan ruimte voor twee woningen. De werktuigenvereniging wil een loods aan de Waterveensweg naast de manege bouwen. Het raadsvoorstel werd vanavond besproken in de commissievergadering. Het resultaat is, dat het voorstel een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering is. Daarna komt het besluit gedurende zes weken ter inzage.

Er werden twee zienswijzen ingediend, maar die gaven geen aanleiding om de plannen te wijzigen. Bert Albring van de VVD toonde zich blij met de nieuwe locatie. “Dat is een veel betere plek. Nu moet verkeer vanaf de loods aan de Edveensweg twee kruispunten oversteken, namelijk bij de sporthal en de kruising met de Beatrixlaan richting Esdalcollege. Dat er twee woonlocaties vrijkomen aan de Edveensweg is enthousiast ontvangen.”

Gilbert Mulder van de PvdA en Irene Driehuis van het PAC vroegen naar de herplantplicht voor de bomen die moeten worden gekapt op het perceel van 700 m2 aan de Waterveensweg. Bovendien wees Gilbert Mulder nog op de aansluiting van de Waterveensweg op de Wethouder K. Schepersweg. Jan Tempels van BBC2014 typeerde het plan als prima en Henk Bouwers van PPC noemde het een prachtige ontwikkeling.

In zijn reactie zei wethouder Jeroen Huizing, dat het aan de Waterveensweg niet om het meest waardevolle bosje gaat. Gilbert Mulder en Irene Driehuis vonden, dat daar toch wat serieuzer naar gekeken mag worden. Met de toezegging van Huizing om te kijken naar mogelijkheden in bijvoorbeeld bossingels konden beide raadsleden instemmen. Eddy Heeling van het CDA liet daarna nog even van zich horen: “Het is een win-winsituatie. We hebben provinciebreed bovendien al een behoorlijke opgave wat betreft de herplantplicht.”

De slotwoorden kwamen van Harm Nijmeijer van PPC, die de zaak relativeerde: “De oppervlakte van 700 m2 lijkt veel, maar het gaat uiteindelijk om elf of twaalf eiken.”

Foto’s: hoofdfoto, de huidige loods aan de Edveensweg; foto 2: de nieuwe loods komt aan de linkerzijde van de manege aan de Waterveensweg (Google Maps).