Sleen – Het ontwerp-bestemmingsplan Zonneakker Haarstdiek ligt tot en met 16 augustus ter inzage in het gemeentehuis.

Het plan omvat de realisatie van een zonneakker/zonnepark tussen de Haarstdiek en de Zetelveenweg in Sleen met een oppervlakte van circa 10,9 hectare. Initiatiefnemer is Solar Proactive. Het plan omhelst ook een landschappelijke inpassing van de zonneakker.

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen op afspraak worden ingezien tijdens openingstijden van het Klantcontactcentrum in Hof van Coevorden of na telefonische afspraak met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling, telefoonnummer 14-0524. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad.