Coevorden/Dalerpeel – Ruim een week geleden ontdekte de ijsvogelwerkgroep van natuurvereniging Het Stroomdal de vernieling van een ijsvogelnest. Het nest bevond zich in de wortelkluit van een omgevallen berk aan het Kanaal Coevorden-Zwinderen. Al vele jaren werd dit nest succesvol door ijsvogels gebruikt.

Doordat de boom door onbekenden omgezaagd is, is de wortelkluit teruggevallen en kan de ijsvogel er niet meer broeden. Natuurlijk hebben vrijwilligers van Het Stroomdal onmiddellijk gekeken hoe het heeft kunnen gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Zeker is dat het geen onderdeel van snoeiwerkzaamheden van gemeente of waterschap geweest is.

Het lijkt of er meer op, zo laat de natuurvereniging weten, dat iemand haardhout heeft willen sprokkelen en gedacht heeft dat die stam daarvoor zeer geschikt zou zijn. Van de stam is in elk geval geen spoor terug te vinden. De takken liggen er nog. Wellicht was de dader onwetend dat op deze plek de ijsvogel jaarlijks broedde. “Het is erg jammer, dat dit gebeurd is. De ijsvogel is in Nederland een zeldzame vogel waarvoor de ijsvogelwerkgroep zijn uiterste best doet om hem te behouden.

Het Stroomdal gaat samen met de gemeente Coevorden kijken of en hoe het eventueel nog te herstellen is. Komende maand al gaan ijsvogels weer op zoek naar broedgelegenheid. Hopelijk slaagt de herstelpoging zodat ook dit jaar gebruik gemaakt kan gaan worden van deze nestplaats.