Coevorden – De VVD blijkt alleen te staan in de wens om de haven van weleer te herstellen. De andere fracties zien niets in herstel van de haven, die in de jaren vijftig werd gedempt.

De plannen zijn afgelopen week gepresenteerd aan de raad. Eerder dit jaar is al wel gesproken over het aanbrengen van een ondiepe waterbak, die met een muur wordt afgescheiden van de huidige haven. In april was er op de Markt een informatiebijeenkomst waarbij twee ontwerpen werden getoond. Naar aanleiding daarvan is inmiddels een derde ontwerp gereed.

Irma Talens (VVD): “Het draait om het bouwen aan historie. Op zich ziet het plaatje er niet verkeerd uit, maar wij willen de historie herstellen door de haven uit te graven. Zet je de huidige plannen door, dan zijn de kansen voorgoed verkeken. Wij pleiten daarom voor nader onderzoek.” Haar fractie heeft bovendien twijfels bij het blijvend onderhoud van zo’n waterbak en vreest vervuiling. Ton Soppe van BBC2014 sprak over aannames wat dat betreft.

“Wat voegt een haven toe?

Soppe vroeg zich bovendien af wat het uitgraven van de haven toevoegt. “Denkt u dat er honderden schepen meer naar Coevorden komen?” Hij ziet meer in de voorliggende plannen. “Bovendien kan de huidige haven nog meer vermarkt worden gezien de paar scheepjes die er liggen.” Sandra Katerberg van het CDA is duidelijk geen voorstander van het herstellen van de haven, ook Henk Bouwers van PPC ziet er niets in. Irma Talens concludeerde: “Ik denk dat de VVD Coevorden de enige partij is die vol gaat voor historie.”

Gelopen koers

Tijdens de bespreking in juli stelde wethouder Erik Holties, dat speelwater meer aantrekkingskracht heeft dan wat meer boten. In de vergadering van vanavond zei Holties dat het naar zijn mening een gelopen koers is.

Foto: ToReCo.

Zie ook:

“Speelwater meer aantrekkingskracht dan meer boten”

Veel belangstelling voor schetsontwerpen Markt en Haven