Coevorden – In de raadsvergadering van dinsdagavond vestigde Irma Talens namens de VVD de aandacht op de Markt, Haven en het citadelpunt. Zij pleitte voor het uitgraven van de haven ter vergroting van de haven en niet voor het aanbrengen van een waterbak zoals de plannen nu zijn.

Henk Mulder van BBC2014 wil niet tornen aan de plannen en wees erop, dat dat teveel geld zou kosten. Sandra Katerberg van het CDA schaarde zich echter achter de VVD. Het CDA zat immers eerder ook al bovenop deze zaak bij monde van wijlen Lidy Klein Gunnewiek.

In een reactie zei wethouder Erik Holties, dat speelwater meer aantrekkingskracht heeft dan wat meer boten. “Op het moment dat je gaat graven, moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. Bovendien is het citadelpunt nog niet uitgewerkt.” Irma Talens erkende, dat de plannen in 2019 inderdaad geaccordeerd zijn door de raad, maar dat de situatie is veranderd. “Er komen steeds meer reacties van inwoners, omdat zij meer bij de plannen worden betrokken.”

Kritiek

Het moest Irma Talens van het hart, dat de raad nog steeds niet voldoende wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom de haven. Dat kwam haar op kritiek te staan van een aantal fracties, die daar anders over denken. Irma Talens: “De Havenvereniging wordt niet eens bij de plannen betrokken, nota bene één van de gebruikers. De Havenvereniging zit vol ideeën. Kijk alleen maar naar de invulling van de Havendagen, maar ook het idee om te werken met een soort carrousel met andere havenverenigingen zodat er altijd schepen in de haven liggen.”

Zij wees op een enquête, in 2018 gehouden door Stedelijk Museum Coevorden. “Bezoekers aan een expositie is gevraagd om een stem uit te brengen op het thema die hij/zij het liefst terugziet in de stad. Hierin staat met stip bovenaan dat men graag de schepen in de haven terugziet. Dit was natuurlijk geen representatief onderzoek, maar geeft wel een duiding.” Dat vonden de andere fracties te mager.

Zij voorziet onhygiënische toestanden als er een water bak wordt aangelegd. “Wat weerhoudt het college om de Haven niet volledig door te willen trekken?”

Volksgezondheid

Tijdens de beraadslagingen in 2019 vestigde voorzitter Jan Wolter Mager van Havenvereniging Coevorden reeds de aandacht op de haven. Hij zei toen: “Onze insteek is steeds geweest dat de Gedempte Haven, gedeeltelijk, wordt uitgegraven. Een haven brengt reuring. De bedenkers van het plan hebben ideeën over speelwater en wat ondiep water. Schepen hebben echter diep water nodig en een haven is geen speelplaats. Bovendien is de binnenhaven een stilstaand water. Dat kan alleen als het voldoende diepte heeft. Zo niet, dan ontstaat een gevaarlijke situatie, zeker met hoge temperaturen. Het water wordt dan zo warm in een ondiep speelgedeelte dat er een direct gevaar ontstaat voor de volksgezondheid.”

Afgelopen week bleek, dat de Havenvereniging de toekomst van de Havendagen somber inziet als de huidige plannen voor de herinrichting van de Markt worden doorgezet. “Het lijkt vechten tegen de bierkaai. De scheepvaart heeft een belangrijke rol gespeeld in de stad, maar wordt steeds verder de stad uitgedreven.”