Coevorden – Van “prachtige plannen” en kritische kanttekeningen tot zelfs “verdere afbraak van het centrum”: er waren allerlei meningen te horen tijdens de vandaag gehouden inloopbijeenkomst op de Markt. Het thema was de inrichting van Markt en Haven. De gemeente presenteerde er twee schetsontwerpen, waarop kon worden gereageerd. Dat kon door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of mening te ventileren op kaartjes.

De informatie wordt verzameld en bekeken om naar aanleiding van de mening een derde ontwerp te maken. Daarop vooruitlopend had architect Johan Kranenborg reeds een afbeelding gemaakt en die op het balkon aan de Markt bevestigd.

Gedurende de gehele bijeenkomst was het een komen en gaan van mensen en ontstonden her en der discussies. De een prees de gemeente voor de mogelijkheid om meningen te ventileren, een ander dacht dat de plannen al vaststaan.

Het eerste deel van het Kasteelpark, de Weeshuisweide, is in de zomer klaar. Als volgende onderdeel zijn de Markt, Haven en Citadelpunt aan de beurt om tezamen het Kasteelpark te vormen.

De haven wordt weer uitgegraven op de oude plek, maar wordt door middel van een muur afgescheiden van de bestaande haven. De tekeningen lieten verder zien, dat er op de plek van de voormalige Rabobank drie gebouwen komen, grotendeels voor wonen en een deel voor een publieke functie. De geplande Markthal, zo bleek, zorgde voor wat verwarring. Veel mensen waren in de veronderstelling dat dit een gebouw wordt maar dat wordt een open pand, zoals vroeger ook het geval was.

Op de Markt was vandaag op schaal een Koevoorde geplaatst, zoals straks -zo is althans de bedoeling- het geval zal zijn om te verwijzen naar het ontstaan van de naam Coevorden.

Tijdens de informatiemarkt was er muziek en liet onder andere een vuurspuwer zijn kunsten zien, de stadsomroeper hield iedereen op de hoogte en kinderen konden zich laten schminken.

De totale kosten van de plannen zijn 7,5 miljoen, waarvan een groot deel afkomstig is uit het binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.

Via de link onder de foto’s is meer informatie te lezen en zijn de schetsontwerpen nog eens te bekijken.

Praat mee over de schetsontwerpen voor Markt en Haven!