Regio – Binnen de RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan nieuwe projecten van start, die bijdragen aan een regio waar het prettig wonen, werken en leren is, waar een goed vestigingsklimaat is voor ondernemers en waar welzijn voor iedereen centraal staat.

Binnen deze deal werken de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe samen met het Rijk samen. Het programma bestaat uit drie pijlers: werken, wonen en welzijn. In totaal heeft de stuurgroep 1,4 miljoen toegekend aan de nieuwe projecten en aan het vervolg van bestaande projecten.

Nieuw

Nieuw is het grensoverschrijdende project met Duitsland, New jobportunities. Dit project zet zich vanuit de behoefte van werkgevers uit de maakindustrie, de zorgsector en de ICT-branche in voor honderd herintreders op de arbeidsmarkt.

Voor het project Vroegsignalering komen de gemeenten gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn met een nieuwe aanpak om dreigende schulden bij inwoners tijdig in beeld te krijgen om te voorkomen dat deze inwoners in een schuldhulptraject terechtkomen.

Het project Toekomstbestendige woningen smeden krijgt een vervolg. De gemeente Hoogeveen gaat een grote groep particuliere woningeigenaren die een relatief laag inkomen hebben, maar wel een eigen woning bezitten, ondersteuning bieden in het toekomstbestendig maken van de eigen woning. Dit doen ze via burgerparticipatie om de problematiek helder te krijgen, ondersteund door wooncoaches en in combinatie met (financiële) instrumenten.

De drie pijlers

De mensen van de RegioDeal geloven in een sterke regio en hebben de ambitie de brede welvaart blijvend aan te pakken.

In de FabLabs in Coevorden en Hardenberg komen de wereld van jeugd en techniek samen. Het ontwikkelen van een bredere en sterkere basis voor techniekonderwijs voor de jeugd in de regio is een van de grote thema’s binnen de pijler werken.

De gemeenten Emmen en Hardenberg pakken gezamenlijk het toekomstbestendig maken van de een aantal wijken. Zij gaan samen met inwoners in wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen is de grote opgave binnen de pijler wonen.

Een van de thema’s van de pijler welzijn is het slimmer organiseren van de zorg en het op maat de juiste hulp verlenen. In de gemeente Coevorden wordt dit opgepakt door zorgprofessionals een andere kijk te bieden op gezondheid en zorg vanuit de ‘positieve gezondheid’.