Het was een bijzonder jaar. Iedereen heeft zich ingespannen om er toch nog wat van te maken ondanks de coronapandemie. De ondernemers waren creatief om toch nog wat omzet te draaien, allerlei evenementen moesten worden afgelast of in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat zorgde soms voor moedeloosheid, maar ook voor verrassende wendingen. Enkele evenementen konden toch doorgang vinden toen de maatregelen wat waren verruimd. Daarnaast hebben de Buurtsportcoaches Gezond Coevorden nog veel kunnen doen voor de jeugd. We zagen elkaar wat minder, hopelijk kunnen de contacten volgend jaar weer wat worden aangehaald.

Hieronder volgt het overzicht van het jaar met een greep uit de vele gebeurtenissen.

JANUARI

Tijdens en na de jaarwisseling is het onrustig in Geesbrug en in de wijk Poppenhare in Coevorden. De ME werd ingezet.

Schrijfster Yvonne Brill uit Aalden is overleden.

Dorpssmid Lucas Masselink uit Zweeloo is overleden.

FabLab Coevorden wordt officieel geopend.

Burgemeester Bert Bouwmeester kondigt zijn vertrek per 1 oktober aan na bijna achttien jaar burgemeester te zijn geweest.

De raad besluit tot nader onderzoek naar de scenario’s voor De Nieuwe Veste: nieuwbouw op Holwert-Midden, nieuwbouw op de huidige locatie en renovatie van het huidige gebouw. Het college en De Nieuwe Veste gingen uit van nieuwbouw op Holwert-Midden, de raad vindt dat te voorbarig.

FEBRUARI

Begin februari is er veel overlast door sneeuw en ijzel.

Het bestuur van IJsvereniging Dalen treedt af nadat het had besloten de baan gesloten te houden in verband met corona. Daarvoor was zowel begrip als onbegrip. Enkele leden neemt het stokje over.

Gedurende enkele dagen is er ijspret in de hele gemeente.

De Eendrachtshof op het terrein van De Voorde krijgt vorm, de huizen zijn inmiddels bewoond.

De tweede fase van de Caspershof in Dalen gaat van start.

De woningbouwplannen van het terrein Brouwer worden gepresenteerd.

Op de Europaweg bij Weijerswold vindt 23 februari een ernstig ongeval plaats. Aan de gevolgen ervan overleden twee meisjes.

Mevrouw Karmelk uit De Etgaarde in Oosterhesselen wordt op 28 februari maar liefst 105 jaar.

Oud-burgemeester Bé Jansema van de gemeente Coevorden is overleden.

MAART

Parkeren komt aan de orde in de commissievergadering van de gemeenteraad en ook later in het jaar wordt erover gesproken. Roeland Hup (toen waarnemend voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging en Centrummanagement Coevorden): “Wij stonden achter de visie, maar corona heeft enkele plannen ingehaald. Zo moet parkeren op de Markt opnieuw worden bekeken.”

Pastoor Bernard Buit wordt per 1 juni de opvolger van pastoor Tjitze Tjepkema op, zo wordt bekendgemaakt.

Dit jaar is er 610.000 euro beschikbaar in het Stimuleringsfonds van de gemeente. Het geld is bestemd voor het behouden of vergroten van de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Bij de St. Theresiaschool in Steenwijksmoer werden 52 nestkastjes overgedragen aan de leerlingen dankzij de werkgroep Natuurlijk Steenwijksmoer. De financiering is mogelijk door het dorpsbudget.

Blokker opent de deuren in de Friesestraat-Noord

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Coevorden worden de stemmen als volgt verdeeld: VVD 5108 stemmen, CDA 2936 stemmen PVV 2890 stemmen. D66 2522 stemmen PvdA 1954 stemmen, SP 1545. FvD 1180 stemmen. BBB (BoerBurgerBeweging) 716 stemmen. GroenLinks 630 Partij voor de Dieren 625 stemmen ChristenUnie 581 stemmen JA21 527 stemmen en VOLT 256. 50Plus, 228; SGP, 149; Denk, 38; BIJ1, 32; Code Oranje, 72; NIDA, 7; PP, 26; LP, 6; JONG, 27; SPL, 54; NLB, 16; LHK, 25; OPR, 11; JL, 15; TROTS, 46; L30, 18; MN, 3.

De raad stelt de profielschets nieuwe burgemeester vast. De inwoners hebben hun voorkeuren kunnen uitspreken.

Mevrouw Jantje Boer-Reinders (82) uit Dalen is koninklijk onderscheiden en is daarmee Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Charissa Kerssies van de Mijndert van der Thijnenschool in Coevorden wint de voorleeswedstrijd in de gemeente Coevorden. Er deden vijftien scholen uit de gemeente mee. Ditmaal zijn de kandidaten beoordeeld aan de hand van filmpjes.

In Boswachterij Gees zijn vele bomen geplant. Het gaat om 3,2 hectare nieuw bos, zo meldt Staatsbosbeheer Emmen-Sleen.

Het koersdocument Programma Binnenstad komt aan de orde in de commissievergadering. Enkele raadsleden pleiten voor een duidelijker overzicht wat wanneer staat te gebeuren.

APRIL

De Coevorden Co-Helpers houden in april ‘t Lekkere Lenteloopje. Er wordt een wandeling van 2,5 of 5 kilometer gehouden met lekkere versnaperingen onderweg. De Buurtsportcoaches Gezond Coevorden verlenen medewerking. Het is een groot succes.

De Geldmaat is de vervanger voor de pinautomaten van alle banken. Doet wat stof opwaaien, omdat in stad Coevorden buiten de openingstijden van winkels nergens kan worden gepind.

Er hebben 32 belangstellenden gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Coevorden: 23 mannen en negen vrouwen.

Mevrouw Grietje van Almelo-Fokkens viert donderdag 22 april haar honderdste verjaardag.

Jessica Poel uit Dalen is ten einde raad. De gemeente beslist dat haar woning niet kan worden aangepast ondanks haar diverse aandoeningen. Dit jaar komt het onderwerp steeds terug. De definitieve uitkomst is momenteel nog niet bekend.

Zeven inwoners van de gemeente Coevorden zijn maandag 26 april koninklijk onderscheiden. Burgemeester Bert Bouwmeester reikte de onderscheidingen uit aan de heren Sjoerd Blank, Riekus Ziel, Harry Smit en Bert Kleine en de dames Janny Fledderus en Henny Staal (lid in de Orde van Oranje-Nassau) en Tanja Klip (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

In de Beleeftuin in Dalerpeel is donderdag 29 april, een appelboompje geplant door leerlingen van de Willem Alexanderschool ter nagedachtenis aan Lorenzo Snippe. Lorenzo overleed op 6 februari 2020 op slechts 11-jarige leeftijd aan de gevolgen van stofwisselingsziekte x-ald.

MEI

Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de weg tussen Dalen en Coevorden De Bente en De Loo) weer open. Gedurende 7,5 maanden was de weg afgesloten vanwege werkzaamheden.

Het team BZC (Buitenzwembad Coevorden) wordt opgericht en start een petitie. Ludwig Oldenhuis nam het initiatief om te pleiten voor de terugkeer van een buitenbad en Raimond Rolleman sloot daarbij aan.

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool De Klimop’ aan de Wethouder H. Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Inwoners van Gees pleitten voor woningbouw, waarbij levensloopbestendige woningen de voorkeur hebben. De gedachten gaan uit naar de bouw van zes schuurwoningen en ruimte voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin.

Wethouder Jeroen Huizing onthult een monument in de dorpskern van Sleen: een kunstwerk van de synagoge die hier ooit stond.

Wethouder Joop Brink het startsein voor een evenement van Team Turfrunners-Roparun. Nu de Roparun dit jaar niet plaatsvindt, is er een vervangende activiteit. De Turfrunners, bijgestaan door andere hardlopers en wandelaars, lopen gedurende 24 uur de complete afstand van de Roparun, 560 kilometer. De Turfrunners nemen de ene helft voor hun rekening, de andere deelnemers de andere helft.

Coevorden heeft 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat van 2.346.000 euro. Dit resultaat gaat voor een deel naar de algemene reserve en wordt deels ingezet (535.000 euro) om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren.

Bij een zeer ernstig ongeval op de N34 bij Borger op zondagavond zijn vier mensen omgekomen, er raakten vijf personen gewond. Er waren zes auto’s bij het ongeval betrokken. Bij het ernstige verkeersongeval op de N34 bij Borger zijn vier doden gevallen: een 24-jarige man uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen en een 48-jarige man uit Gramsbergen.

JUNI

Wethouder Joop Brink draait de gaskraan van sportaccommodatie De Swaneburg dicht. Dat betekent, dat het sportcomplex geheel gasloos is.

De provincie Drenthe stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar aan de gemeente Coevorden voor de verbetering van de binnenstad.

Er was een oranjesfeer vanwege het EK Voetbal. Oranje lag er echter al snel uit, een domper.

De tijdelijke tentoonstelling ‘Gezichten van de bevrijding’, die op vijf locaties wordt gehouden, is in Dalen geopend bij museummolen Jan Pol.

Het bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg staat op de agenda van de commissievergadering. In de begroting 2019 was een investeringskrediet opgenomen van 1,9 miljoen euro. Dat bedrag moet worden verhoogd naar 2,8 miljoen. In eerste instantie stelde de provincie 9 ton beschikbaar. Dat bedrag is nu verhoogd naar 975.000 euro.

Zorginstelling Cosis wil, na afbraak van de 24 verouderde zorgeenheden van In de Goorn aan de Commissaris Gaarlandtlaan 23 in Coevorden, maximaal 43 nieuwe zorgwoningen realiseren aan de Gouverneur Hofstedelaan 2/hoek Dr. Picardtlaan in Coevorden. Voorheen stond er kinderdagcentrum Pontes. De nieuwbouw gaat bestaan uit drie etages. Op de locatie van In de Goorn aan de Commissaris Gaarlandtlaan is het de bedoeling, dat er twee vrijstaande woningen worden gebouwd.

In de Stefanuskerk in Beilen wordt het stokje voor de Culturele Gemeente van Drenthe overgedragen door Midden-Drenthe aan Coevorden. De gemeente Coevorden draagt deze titel in 2021-2022.

Het college stelt voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van woonzorgcentrum voor dementerende ouderen van Dagelijks Leven aan de Dr. Picardtlaan 5 in Coevorden. Inmiddels is de bouw in volle gang.

Boegbeeld Anneke van Engen uit Sleen van ToReCo neemt afscheid na ruim 35 jaar inzet voor het toerisme in de regio.

De beoogde nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden is Renze Bergsma, 45 jaar, uit Woudrichem, zo wordt bekendgemaakt.

JULI

Gretha Assen neemt afscheid van de Wilhelminaschool in Coevorden na 43 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt.

In de Aleida Kramerstraat en de Van Heutszsingel worden Stolpersteine gelegd door Stichting Synagoge Coevorden. Inmiddels liggen er nu zo’n vijftig Stolpersteine in Coevorden. De komende jaren worden nog eens ruim 65 stenen geplaatst.

Ina de Groot en Jo Selhorst, de directeuren van Scholengroep Aalden, nemen afscheid. De scholen van deze groep zijn De Anwende in Aalden, De Woert in Oosterhesselen en De Zwarm in Geesbrug.

De Amslod Drentse Fiets4Daagse vond plaats. Ook Dalen is al jaren startplaats en kon vele fietsers verwelkomen. In verband met de coronamaatregelen waren er enkele aanpassingen.

Montmartre Oosterhesselen werd gedurende twee dagen gehouden, ook hier waren aanpassingen.

Mart Brok overlijdt op 75-jarige leeftijd. De geboren Noord-Brabander streek in 1999 neer in Schoonoord. In 2008 werd Mart Brok door Stichting Coevorden 600 Jaar Stadsrechten benoemd tot stadsdichter van Coevorden.

Mevrouw Trijntje Zwols-Wildeboer uit Schoonoord wordt zondag 25 juli honderd jaar.

Het onderzoek naar de brand in café ‘t Geveltje, in de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni 2020, is afgerond. Vastgesteld is, dat de brand is ontstaan door brandstichting. De café-eigenaar Bart Hensen kwam bij de brand om het leven.

AUGUSTUS

Sem Donkers uit Coevorden laat weten, dat hij meespeelt in de nieuwe muziektheaterproductie ‘Muskee – So Many Roads’ over blueslegende Harry Muskee van de eveneens legendarische Cuby + Blizzards. Sem speelt daarin de jonge Harry Muskee. De muziektheaterproductie vindt in september plaats.

De bouwplannen voor het terrein van de voormalige discotheek aan de Stationsstraat liggen momenteel bij de welstandscommissie van de gemeente. Voor zover nu bekend betreffen de plannen de realisering van een woonzorgcomplex met maximaal 35 woningen aan de Stationsstraat/Paul Krugerstraat.

Sinds 1 augustus heeft het Centrummanagement Coevorden een nieuwe centrummanager: Edwin Boomstra. Hij heeft het stokje overgenomen van de interim-centrummanager Klaas Lamberink.

Herman Roozen uit Coevorden, de Stripmaker des Vaderlands, heeft een kaartspel van Coevorden gemaakt. De tekeningen zijn (details van) ramen, deuren en gevels. Je kunt ermee kaarten, maar je kunt ze ook gebruiken om een wandeling door de stad te maken.

De 27-jarige Roy Gommer, afkomstig uit Dalen, is de nieuwe junior wereldkampioen Hot Air Ballooning, gehouden in Leszno in Polen. Hij woont tegenwoordig in Exel, gemeente Lochem.

Er is een mooie middag in Franse sfeer in de Daoler Tuun met als thema ‘Vive la chanson’. Theater Hofpoort hield de middag samen met allerlei lokale partijen.

De heer Roelof Scholten bereikt zondag 22 augustus, de respectabele leeftijd van honderd jaar. Hij woont in de Selkersgoorn in Dalen.

Deze maand wordt het startsein gegeven voor de renovatie van de BWB-school in Dalen.

In De Kiel wordt een bankje onthuld. De komende tijd worden langs fiets- en wandelpaden in de gemeente, maar ook in heel Drenthe, bankjes geplaatst. De banken zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal door een Drents bedrijf.

Henk Wielens nam vandaag, na 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, afscheid van obs De Woert in Oosterhesselen.

Wat hebben de dorpen en de stad een mooi feest gemaakt van de opening van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022. Er wordt een tour gemaakt langs de dorpen in de gehele gemeente. Elk dorp zorgt voor een kunstwerk en een couplet. Dat gebeurt ook in de stad, waarbij het complete lied wordt gezongen en alle kunstwerken worden verzameld.

SEPTEMBER

Het informatiepaneel bij de opgeknapte en nu toegankelijke kazemat aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 40 nabij de Oosterhesselerbrug wordt onthuld door burgemeester Bert Bouwmeester en oud-militair Jos Ouwerling, op wiens terrein de kazemat staat.

Rik Klaucke (45 jaar) is per 6 september de nieuwe directeur/conservator van het Stedelijk Museum Coevorden. Hij is de opvolger van de huidige directeur Stefanie Horneman-Ottens.

Niet alleen wordt de derde padelbaan van Lawn Tennisclub (LTC) Dalen op ‘t Grootveld geopend, voorzitter Gerrie Westenbrink had nog wat in petto voor Henk Sieben: hij werd benoemd tot erevoorzitter van de club.

De heer ing. Renze Bergsma is benoemd tot burgemeester van de gemeente Coevorden. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Hij werd enige tijd geleden door de gemeenteraad voorgedragen. Hij treedt in dienst per 1 oktober 2021.

De première van ‘Woeste Gronden’ is een feit. Woensdagavond verzamelden de bezoekers zich op het festivalterrein in ’t Haantje in afwachting van hetgeen komen ging. De spectaculaire openluchtvoorstelling is van de hand van theatergezelschap BUOG. Er zijn negen voorstellingen in het kader van Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022.

De Wildman Run in Sleen wordt weer gehouden. Ook deze vierde editie is een enorm spektakel en een uitputtingsslag voor veel deelnemers.

De kerk in Aalden heeft een metamorfose ondergaan. Er is een multifunctionele kerkzaal gerealiseerd, die aan vrijwel alle eisen van deze tijd voldoet en geschikt is voor concerten, festiviteiten en verenigingsactiviteiten.

Er was een bijzondere middag vol historie en cultuur in Coevorden op de Open Monumentendag dankzij Synagoge Coevorden, Stedelijk Museum Coevorden, Museum Thijnhof, Galerie Kunst Op Vijf en Theater Hofpoort.

De politie heeft in een leegstaande boerderij aan de Eldijk in Dalen een werkend drugslab aangetroffen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De provincie stelt een subsidie van 306.000 euro beschikbaar aan de gemeente Coevorden voor het opknappen van fietspaden achter de Kibbelkoele en rondom Mandeveld-Slenerweg.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is burgemeester Bert Bouwmeester koninklijk onderscheiden: hij wordt Ridder in de Oranje Nassau.

De Nationale Sportweek wordt geopend. De gemeente Coevorden is van vrijdag 17 tot en met 26 september gastgemeente voor de NOC*NSF Nationale Sportweek. Tom Egberink krijgt De Zilveren Ster van Coevorden. Hij won op de Paralympics in Tokio een bronzen medaille op het onderdeel heren dubbelspel en een zilveren medaille op het heren enkelspel.

De gemeente beleeft een prachtige sportweek met gigantisch veel activiteiten voor jong en oud. Wat een inzet!

Tijdens het afscheid van vanmiddag in Zweeloo is burgemeester Bert Bouwmeester benoemd tot ereburger van de gemeente Coevorden.

In Gees is het eerste gedeelte van het wandelnetwerk in de gemeente Coevorden geopend. Daarom is het wandelnetwerk in en rond Dalen, Gees, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en het buitengebied afgerond. De tweede en derde fase moeten nog worden gerealiseerd.

De Triatlon Zweeloo wordt gehouden in en rond het zwembad

De aanleg van padelbanen heeft Lawn Tennisclub (LTC) Dalen beslist geen windeieren gelegd. In betrekkelijk korte tijd steeg het ledenaantal enorm. Er waren in 2018 zeventig leden, dit jaar wordt het aantal van vierhonderd overschreden. De teller staat op bijna vierhonderd leden.

Locoburgemeester Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden onthult aan de Veldweg in Nieuwlande een herinneringsbord ter nagedachtenis aan de twee bemanningsleden van de neergestorte Mosquito.

Wethouder Steven Stegen neemt met het doorknippen van een lint, samen met voorzitter Alidus Veenhoven van de spiksplinternieuwe Buurtvereniging Oranjewijk, het eerste bankje in de wijk in gebruik.

De eerste overwinning van het seizoen krijgt voor eerste elftalleider Eddie van der Weide van NKVV een gouden randje. Hij krijgt de Gouden Waarderingsspel van de KNVB met bijbehorend certificaat.

De gemeente Coevorden gaat de komende jaren meer inzetten op afvalscheiding. Het doel is om in 2024 jaarlijks maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Zo wil de gemeente onder andere de inzameling van oudpapier verbeteren, aanpassingen doen aan de milieustraten om daar afval beter te scheiden en luiers apart inzamelen.

Riekus Hazelaar uit Dalen wordt benoemd tot Lid van Verdienste van vv Dalen.

OKTOBER

De beëdiging en installatie van burgemeester Renze Bergsma is een feit.

Dwarspop in Steenwijksmoer verplaatste het festival naar oktober. Het wordt een succes.

In het FabLab in De Nieuwe Veste wordt het officiële startsein gegeven voor Petje Af Coevorden. Deze organisatie brengt kinderen in de leeftijd 10 tot en met 14 jaar in contact met inspirerende rolmodellen en laat hen nieuwe ervaringen opdoen. Locatiemanager is Manda Boon uit Sleen.

De werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen houdt een inloopbijeenkomst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen in Dalen, zoals de Caspershof, de locatie Brouwer en de plannen voor de Drift.

Op de parkeerplaats van de Anne de Vrieshoek bij Meppen werd een herdenkingsplaquette aan piloot Arch Luper onthuld. Deze 24-jarige piloot uit de Amerikaanse staat Oklahoma, overleed op 7 mei 1944 toen zijn vliegtuig door afweergeschut werd geraakt.

De oproep van Saskia van Zutphen en Paulette Willemse van Vuile Huichelaar, “Schatjes in Coevorden, we gaan weer los”, had succes: het werd tweemaal een groot meezingfeest.

In de voormalige synagoge in Coevorden is het boek ‘Engelandvaarder en Eichmann-ontvoerder Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd’ gepresenteerd en werd de gelijknamige tentoonstelling geopend. Auteur is Dirkje Mulder-Boers, cultuurwetenschapper en bestuurslid van de synagoge.

In oktober voert de gemeente Coevorden een aantal werkzaamheden uit om de veiligheid voor de inwoners te vergroten. De oversteekplaatsen bij de scholen krijgen een andere kleur bestrating en opvallende gekleurde palen (Juliepalen). Ook komen er twee verkeersdrempels in de straat.

Het fietspad langs de Hengstmeerweg bij Diphoorn wordt opgeknapt en krijgt verlichting. Het fietspad is een belangrijke verbinding voor fietsers tussen Sleen en Emmen.

De Regenboogweek in Coevorden is geopend door burgemeester Renze Bergsma. “In Coevorden mag je zijn wie je bent. Je mag houden van wie je wilt houden”, zei hij. Gedurende een week vonden vele activiteiten plaats, die goed werden bezocht.

Na ruim twaalf jaar zwaait Arjan Pieters, die jaren in Wachtum woonde, af als voorzitter van Stichting ToReCo en hij geeft het stokje over aan Jan Seubring uit Aalden.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de begroting van een financieel gezonde gemeente. “Een compliment waard”, aldus burgemeester Renze Bergsma. “Het is best bijzonder om als nieuwe burgemeester aan het einde van het begrotingsproces in te stappen.”

Wethouder Steven Stegen en Marcel Langes van Kapper & Zo onthullen de fraaie stadsgravure bij de kapsalon aan de Bentheimerstraat. Daarna komen nog stadsgravures bij Stadscafé Vancouver aan de Friesestraat 9, het oude raadhuis aan de Kerkstraat 1 en ‘t Geveltje aan de Friesestraat 42. Elke gravure vertelt het verhaal van het pand.

Binnenkort wordt de watertoren in Coevorden overgedragen door Waterleidingmaatschappij Drenthe aan de eigenaar van www.hotelsuites.nl. De watertoren wordt een luxe hotelkamer voor twee personen, compleet met mogelijkheden voor koken en wellness.

Stichting Aold Daol’n nodigt vrienden en donateurs van harte uit voor een dorpswandeling langs vijf historische locaties in Dalen. Dit was in het kader van veertig jaar Aold Daol’n.

Na maanden voorbereiding zijn er twee concerten met als titel ‘Jouw leven is een lied waard’ werden gehouden. Die maken diepe indruk. Het project vond plaats in het kader van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022.

NOVEMBER

Sinds het weekend mag het autoverkeer gebruikmaken van de Friesestraat-Noord, het deel tussen het Stationsplein en de Schoolstraat/Molenstraat. Autoverkeer kan vanaf het Stationsplein de Friesestraat in. Vervolgens gaan de auto’s rechtsaf door de Schoolstraat om uit te komen op de Wilhelminasingel.

Het CDA blijkt tegen het verwijderen van veel parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide.

De nieuwe Hema wordt feestelijk geopend.

In het Ganzenmarktweekend wordt onder andere de Grachten-Ganzenloop gehouden.

Op Ganzenmarkt wordt bekend, dat Yenah Sanli (12) de nieuwe Miss Ganzenhoedster is. Tot Mini-Mister Ganzenhoeder is gekozen Jurrian Toussaint. Eden Dost is Mini-Miss Ganzenhoedster.

Door een aangenomen motie is er jaarlijks 250.000 euro meer beschikbaar voor het groenonderhoud binnen de bebouwde kom.

Ook ditmaal trok de intocht van Sinterklaas enorm veel publiek. De opzet was wel anders dan voorgaande jaren, er was namelijk gekozen voor een optocht.

In mei heeft de werkgroep herbestemming scholen in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf een levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met de tweede bekendmaking van enkele dagen geleden is het aantal inschrijvingen verhoogd tot minimaal zes.

Henk Kruk is benoemd tot erelid van Germanicus.

DECEMBER

De heer Jules Smit uit Coevorden overlijdt op 81-jarige leeftijd. Hij was zeer bekend in Coevorden als uitbater van Smithy’s Palace.

Dat er nieuwbouw komt voor De Nieuwe Veste was reeds bekend. De meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om nieuw te bouwen op Holwert-Midden, mede om tijdelijke huisvesting te voorkomen.

De raad stemt in meerderheid in met het voorstel om de fundaties van de Bentheimerpoort te bewaren en daaraan in eerste instantie ruim een miljoen te besteden. Een motie van het CDA om een subsidiebedrag van 3,5 ton bij elkaar te krijgen, wordt eveneens gesteund door de meerderheid.

De gemeenteraad neemt de woonvisie unaniem aan, waarin ruimere mogelijkheden voor woningbouw zijn opgenomen. Meteen erna gaat Jaap ten Hoor van JaHo Vastgoed uit Oosterhesselen weer op volle kracht vooruit met zijn plannen voor woningbouw aan het Witte Zand in Oosterhesselen.

De stuurgroep van Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe laat weten, dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar het realiseren van internationaal mbo in Coevorden. De verbindende rol is in handen van de gemeente Coevorden en Landkreis Grafschaft Bentheim.

Op de Weeshuisweide worden twee ontwerpen voor de inrichting ervan getoond. De Weeshuisweide wordt als eerste aangepakt en wordt daarna verbonden met de Markt, haven en het citadelpunt. Zo ontstaat uiteindelijk het Kasteelpark. Aan de hand van de opmerkingen wordt een derde ontwerp gemaakt.

Het bedrijf Graaco gaat tien jaar lang het Rudie Zwols Fonds ondersteunen en is daarmee de opvolger van de Bakker Groep Coevorden. “Het is fijn, dat een Coevorder bedrijf achter ons staat voor de stabiliteit van het fonds”, aldus het bestuur.

Herman Benes neemt na bijna 44 jaar onderwijs afscheid. Hij was het langst op de St. Willibrordusschool en sinds een aantal jaren had hij ook de St. Theresiaschool in Steenwijksmoer en de Panta Rhei onder zijn hoede. Hij wordt op alle scholen verrast.

Douwe Sterkenburgh overlijdt vrijdag 17 december op 59-jarige leeftijd in zijn huidige woonplaats Sleen. In Emmen en omgeving was de rasmuzikant heel bekend, onder andere van zijn bedrijf Backline en diverse bands, waaronder Justuzzz.

Eveneens op vrijdag 17 december overlijdt een andere bekende muzikant: Marco Koops (51) uit Dalen. Velen kennen Marco van Metal Front Coevorden en de diverse bands, waarin hij zijn aandeel leverde. Gitaren bouwen en sleutelen aan brommers waren ook zijn passies.

Winkelcentrum Gansehof krijgt snel nieuwe huurders, waaronder Xenos. Op de plek waar eerder Takko en slijterij Benting waren gevestigd, komt Xenos. Waar voorheen de Hema, CombiSport en de ReadShop zaten, komt een fitnessconcept. Aan de zijde van de Friesestraat, Shoeby en daarvoor Zeeman waren er eerder gevestigd, komt Okay Fashion.

De subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe’ wordt verlengd. In 2022 is 3 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden projectmatig te verbeteren.

De kerstkaartenactie van Coevorden Co-Helpers is zeer geslaagd. De vrijwilligers bezorgden deze week maar liefst ruim 450 kerstkaarten.

Twee kanonschoten zijn donderdag 30 december te horen en te zien op de Weeshuisweide. De eerste om het ontzet van Coevorden op 30 december 1672 te herdenken. Met het aanvaarden van het ambt van slotvoogd op 1 oktober 2021 van de stad Coevorden wordt burgemeester Renze Bergsma tevens opperbevelhebber van de Schutterij van Koeverden. Dat wordt bekrachtigd met een tweede kanonschot door Bergsma en het overhandigen van een oorkonde.