Regio – Kleine en middelgrote musea in Drenthe kunnen een subsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen als coronasteun. De laagdrempelige subsidieregeling helpt musea te investeren om toegankelijk te blijven met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Naast een vergoeding voor kosten voor fysieke aanpassingen van de ruimte kan gedacht worden aan het waarderen of aantrekken van vrijwilligers, investeringen in digitale ontwikkelingen en toegankelijkheid, marketing en pr of educatieprojecten.

Gedeputeerde Staten stellen voor deze regeling in totaal 250.000 euro beschikbaar uit het Drents Noodfonds Cultuur. De regeling is in samenspraak met het Platform Drentse musea tot stand gekomen. Met terugwerkende kracht kunnen musea ook een vergoeding aanvragen voor kosten die al gemaakt zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Aanvulling rijkssteun

Het college van GS stelt vanuit het Drents noodfonds cultuur ruim 1 miljoen euro beschikbaar als cofinanciering voor bijdragen vanuit drie Rijkscultuurfondsen. Een half miljoen is bestemd voor het Drents Museum, dat eenzelfde bedrag krijgt van het Mondriaanfonds.

Via de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Noordenveld draagt de provincie iets meer dan een half miljoen bij als matching voor Atlas Theater, DNK, Schouwburg Ogterop, Theater De Tamboer, Theater De Winsinghhof en Theater Hofpoort.

Culturele infrastructuur

Naast de cofinanciering voor musea en podia levert de provincie met € 170.000,- een bijdrage aan het behoud van de culturele infrastructuur in de Drentse gemeenten. Iedere gemeente kan, met een ondergrens van 2.500 euro per ontvanger, noodsteun aanvragen voor podia, musea en festivals die van belang zijn voor de Drentse culturele infrastructuur.

Foto: Thijnhof in Coevorden is één van de kleinere/middelgrote musea in Drenthe.