Regio – Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Friesland niet verlengd. Het verbod was ingesteld tot maandagochtend.

Aanmelding demonstraties

“De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen”, aldus de Veiligheidsregio’s.

Afspraken

Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben steeds benadrukt dat door iedereen, dus ook groepen boeren, gebruikt kan worden gemaakt van het demonstratierecht zolang dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

De afgelopen periode leidden demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op diverse plekken in Noord-Nederland tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.