Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Schoonoord – Ellertstraat ong.: voor het bouwen van tien woningen (ontwerpbesluit)

Oosterhesselen – Hofakkers 3: besluit omgevingsvergunning: wijziging voorgevel

Coevorden – Weeshuisweide: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg poorten en berceau in kasteelpark

Zweeloo – Broekstukkenweg 2: besluit omgevingsvergunning: het realiseren van een monomestvergister

Coevorden – Weeshuisweide: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kasteelpark

Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

’t Haantje – ’t Haantje 56B: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Coevorden – Dr. Picardtlaan 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een acacia

Subsidieplafond subsidieregeling Aanpak intergenerationele armoede

Benneveld – Bennevelderstraat 56: aanvraag omgevingsvergunning: splitsing woning

Meppen – Brinken 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Dalen – perceel I 1066 (Kleine Veld): verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing loods

Coevorden – Klooster 51: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: voor tijdelijke mantelzorgwoning buiten bouwvlak

Coevorden – De Hulteweg 5: melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Noord-Sleen – Waterkampenweg ong.: ontwerpbestemmingsplan Noord-Sleen

Noord-Sleen – Dorpsstraat 13: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een bedrijfsruimte

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Geesbrug – Coevorderstraatweg t.o. nr. 12: besluit omgevingsvergunning: plaatsing insectenhotel

Sleen – Broeklanden ong.: besluit omgevingsvergunning: herprofilering watergangen, aanleg stuwen, vervanging van duikers en dammen