Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Aalden – Aelderstraat 42: Vergunning Alcoholwet

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Omgeving Dalen en Coevorden: voor het organiseren van een Boerenfietstocht

Zwinderen – Verlengde Hoogeveensevaart 33: voor de organisatie van open dag vleesvarkensstal

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Poppenharelaan 1: voor de organisatie van Home Dance Company seizoensafsluiting

Coevorden – Moesdistel ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Markt, Gedempte Haven, Friesestraat, Bentheimerstraat: voor organisatie Oldtimerdag

Dalen – Kleine Veld 39: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Schoonoord – Scheerturfstraat: voor het organiseren van zomermarkten

Noord-Sleen – Brinkweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: het splitsen van de woning

Erm – Steenbakkersweg 3: voor de organisatie van het Beachvolleybalfeest

Aalden – Aelderhooghe ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Dalen – Luunkamp 22: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel

Dalen – Kleine Veld 29 en 31: aanvraag omgevingsvergunning: het versterken van de bestrating

Oosterhesselen – Brink: voor de organisatie van het Montmartre Schildersfestival

Dalen – ’t Veld 2: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een carport

Coevorden – Markt 18: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: toevoeging twee bovenwoningen

Dalen – Iemakkerssteeg 7: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging dakbedekking

Coevorden; – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Lorentzweg 13: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Zende 21: aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de kozijnen

Gemeente Coevorden – agenda raadsvergadering dinsdag 12 juli

Gemeente Coevorden – Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Provincie

Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor reguliere procedure voor Bio Energy Coevorden