Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Molenbelt: besluit omgevingsvergunning: het aanleggen van een parkeerterrein

Coevorden – Veenschapsweg 19: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Wezup – Westeinde 20: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjes

Coevorden – Klinkenvlier: voor de organisatie van MTB en veldrijden op 20 november

Coevorden – Dwarspad 4: besluit omgevingsvergunning: toevoeging bouwwerken voor wijziging zonnepanelenveld

Oosterhesselen – Geserweg 14: besluit omgevingsvergunning: het herschikken van bebouwing

Coevorden – Dwarspad 4: besluit omgevingsvergunning: beperkte uitbreiding zonnepanelenveld

Coevorden – Centrum e.o.: voor de organisatie van de Ganzenmarkt, Ganzenloop en kermis

Dalen – Centrum: voor de organisatie van de Sinterklaasintocht op 19 november

Coevorden – Printer 5: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Coevorden – Scholekster 8: besluit omgevingsvergunning: aanleg van een in-/uitrit met klinkers

Dalen – De Steeg 4: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging varkenshok

Wachtum – Markeweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Wachtum – Grevenberg 7: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing stal en wijziging dieraantallen

Noord-Sleen – Emmerstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Holsloot – Schimmelarij ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg van een dam

Coevorden – Printer ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: bouw bedrijfshal

Coevorden – Harm Smeengestraat 14: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Klooster 51: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke mantelzorgwoning buiten het bouwvlak

Oosterhesselen – Klenkerweg 6: besluit omgevingsvergunning : vakantieappartement in schaapskooi

Dalen – Broekkampsdijk 15: besluit omgevingsvergunning: de bouw van een woning

Coevorden – Bentheimerstraat 15: besluit omgevingsvergunning: vervanging winkelpui

Waterschap

Toestemming voor aanbrengen en hebben van kabels binnen de beschermingszone van de Verlengde Hoogeveensevaart (WL03773) en deels binnen de kering langs de waterloop ter hoogte van Grevenberg 7 Wachtum

Toestemming voor het aanbrengen en hebben van twee gronddammen met duikers ter lengte van 12 meter in de waterloop WL03318 en het verwijderen van bestaande dam met duiker DK19289 (Giestee Wachtum)