Coevorden – Aan het begin van de raadsvergadering maakte raadslid Erik Holties het totaalbedrag van de actie ‘Lopen voor Lidy’ bekend. De loop voor voormalig raadslid Lidy Klein Gunnewiek-Penterman, die aan ALS lijdt, vond zaterdag 22 oktober plaats en toen was er een tussenstand. De actie liep nog even door en het eindresultaat is maar liefst 20.385 euro.

Holties overhandigde de cheque aan Lidy in aanwezigheid van echtgenoot en kinderen. Lidy bedankte via haar spraakcomputer iedereen voor alle inzet. Namens de gemeenteraad bood raadslid Irma Talens initiatiefnemer Sandra Katerberg en Erik Holties bloemen aan. Zij sprak haar waardering uit voor het initiatief en dat alle fracties zich hierbij hebben aangesloten om zo tot een goed resultaat van de gezamenlijke actie te komen.

Lees meer over de gehouden actie:

Voorlopige opbrengst ‘Lopen voor Lidy’: 18.662 euro