Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 12 december voor de laatste keer dit jaar. Er staan enkele belangrijke bespreekpunten op de agenda.

Zo wordt verder gesproken over het raadsvoorstel voor MFC Schoonoord, de invoering van een nieuwe tariefstructuur afvalstoffenheffing (diftar) en de aanleg van een fietspad langs de Gelpenberg in Aalden.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden.

Raad neemt 12 december besluit over afvalinzameling

Vragen over MFC Schoonoord leiden nog niet tot duidelijk standpunt