Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Van Echtenlaan 39: vergunning voor tijdelijke plaatsing container

Gemeente Coevorden – subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen

Sleen – Brink 18: besluit omgevingsvergunning: legalisering kapschuur

Sleen – Broeklanden (Kruidhaars): verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg spoelwaterinfiltratie met natuurvriendelijke oever

Meppen – Kampdijk: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Aalden – Oud Aalden 6: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging bedrijfsruimte naar woonruimte

Aalden – Aelderholt 4: besluit omgevingsvergunning: bouw loods voor wasgoedopslag

Coevorden – Klinkenvlier: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: plaatsing opslagloods voor sportactiviteiten en machines

Schoonoord – Splittingstraat 5: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel aan voorzijde

Dalen – De Mars 6: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verplaatsing windmolen

Gemeente Coevorden – aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vijf bomen: twee sierkersen bij Van Twickelolaan Coevorden, één esdoorn Italiëstraat t.o. nr 12 Coevorden, één eik, Dorpsstraat nabij 3a Gees, één eik, Marktstraat bij nr 1b Zweeloo

Coevorden – kledinginzameling, weigering voor diverse organisaties

Gemeente Coevorden: vergunning Kovamo voor inzameling kleding

Gemeente Coevorden: vergunning Stichting Actie Calcutta voor inzameling kleding

Gemeente Coevorden: vergunning Hartstichting voor inzameling kleding

Dalen – Benterdijk 6: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijks plaatsing stacaravan

Coevorden – Schaepmanstraat: aanvraag omgevingsvergunning: afwijking van omgevingsplan voor uitbreiding woning

Sleen – Bontekoestraat 2: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing woonunit gedurende een jaar

Coevorden – Vuurdoorn 11: ontheffing verleend voor tijdelijke plaatsing bouwcontainer

Erm – Dalerstraat 23: verlening beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van één linde

Zweeloo – Noordweg: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van drie eiken

Coevorden – Wilhelmina Nijhoffstraat 7: aanvraag omgevingsvergunning: bouw schuur

Gemeente Coevorden: vergunning Fonds Gehandicaptensport voor inzameling kleding

Provincie

Samenwerkingsovereenkomst Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II

Waterschap

Benoemingsbesluit in verband met openvallen plaats

Activabeleid