Hardenberg/regio – Sinds maandag 20 april is de poliklinische zorg binnen het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg verder opgeschaald. Om dit mogelijk te maken is er een tweede tent geplaatst bij het ziekenhuis als extra wachtruimte voor onderzoek zoals bloedprikken en het maken van röntgenfoto’s.

Meer andere zorgvragen

In het kader van de COVID-19 pandemie was de reguliere poliklinische zorg bij Saxenburgh medio maart afgeschaald om zich zo goed mogelijk te kunnen richten op de zorg voor coronapatiënten. Nu heeft het ziekenhuis ook weer meer mogelijkheden voor patiënten met andere zorgvragen die niet lang uitgesteld kunnen worden.

Opschalen

Direct nadat bekend werd dat de overheidsmaatregelen verlengd zouden worden tot en met 28 april had Saxenburgh de operatieve zorg al uitgebreid door twee van de vier operatiekamers in gebruik te nemen voor urgente en spoedzorg, zoals galblaasoperaties, verwijderen van kwaadaardige melanomen of zenuwletsels. Ook was een voorzichtige start gemaakt met het opschalen van poliklinische zorg voor nieuwe patiënten met indicatie spoed, urgent en oncologie. De poliklinische zorg is nu verder uitgebreid voor mensen die aanvullend onderzoek nodig hebben. Het gaat hier om onder andere bloedafname, röntgen- en functie-onderzoek met behulp van een CT- of MRI-scan.

“Dit is best een ingewikkeld proces”, licht voorzitter Wouter van der Kam van de Raad van Bestuur Saxenburgh toe. “De medisch specialisten hebben opnieuw bekeken welke patiëntengroepen in aanmerking komen en onder welke voorwaarden, de onderzoeksafdelingen hebben op hun beurt gekeken hoe de patiëntenstromen georganiseerd moeten worden, de voorraad beschermende middelen en testcapaciteit is in kaart gebracht, er is gekeken naar de beschikbaarheid van personeel en wij willen ook beschikbaar blijven voor de opvang van coronapatiënten uit onze regio.

Wachtruimte in tent

Het bleek nodig om extra wachtkamerruimte te creëren om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. Daarom is een extra tent geplaatst bij het ziekenhuis met een capaciteit voor vijftig tot zestig personen. Mensen die voor bloedprikken, röntgenfoto of functieonderzoek komen, kunnen hier wachten. Om aansluiting te krijgen met de bestaande wachtkamer is een gat in de buitenmuur gezaagd. De toegang naar deze wachtruimte verloopt via de triagetent bij de ingang. De onderzoeken worden altijd telefonisch afgesproken.