Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – gemeenteraad: agenda 6 juli (kaderbrief)

Aalden – Deel 4: besluit omgevingsvergunning: bouw dakopbouw

Steenwijksmoer – Meester Veldhuizenstraat; voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van voetpad

Geesbrug – Handelsstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouw loods

Sleen – Brink 20: aanvraag omgevingsvergunning: uitvoering gevelwijzigingen en constructiewijzigingen

Gemeente Coevorden: verordening maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Coevorden: verordening starterslening

Coevorden (De Loo, Poppenhare, Lootuinen) en Schoonoord: subsidieregeling volkshuisvestingfonds voor eigenaren woningen naoorlogse wijken

Bomenkap diverse locaties: aanvraag omgevingsvergunning: Emmerweg Dalen, 1 eik; Nijlandsweg Zwinderen, 3 elzen; Klenkerweg Oosterhesselen, 1 els; Kloosterdwarsweg Zweeloo, 1 els; Hoekergoorn Erm 1 els; Wethouder J B Hemelweg Coevorden, 1 els; Johannes Poststraat Geesbrug, 2 berken; Oldengaerde Sleen, 2 berken; Hoofdweg Steenwijksmoer, 1 Amerikaanse eik; Hoofdstraat Dalerveen, 1 eik; Dorpsstraat Dalerpeel, 1 eik; Wethouder K. Schepersweg Oosterhesselen, 1 beuk

Gemeente Coevorden – Kasteel 1: commissievergadering

Dalen – De Mars 6: aanvraag omgevingsvergunning: bouw monomestvergister

Aalden – Witte Zandpad 1: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding pand met serverruimte

Sleen – Jongbloedvaart ong.: besluit omgevingsvergunning: aanleg twee vissteigers

Coevorden – Friesestraat 43: ontwerpbeschikking verbouwing pand na brandschade en het hebben van twee appartementen

Wezup – Brugstraat 5: maatwerkvoorschriften bodem

Wachtum – Westereind 16: besluit omgevingsvergunning: plaatsing paardenstal

Geesbrug – Handelsstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw loods

Dalerpeel – Vlonder ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Provincie

Instructies van de directie bij het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2023, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Vaststelling van subsidieplafonds voor 2023 (Besluit subsidieplafonds 2023)

Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)

Subsidieplafond Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)

Waterschap

Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is

Coevorden – nabij Weijerswold-Europaweg: toestemming voor onttrekken van oppervlaktewater voor beregening/bevloeiing uit waterloop WL03563 en WL03264

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Valorisatie 2023 (innovatie)