Coevorden – Wethouder Joop Brink draaide donderdagochtend de gaskraan van sportaccommodatie De Swaneburg dicht. Dat betekent, dat het sportcomplex geheel gasloos is. Tien jaar geleden was het gasverbruik in de Swaneburg nog 180.000 m3 per jaar.

Anton Beekman, projectleider en bestuurslid van De Swaneburg, schetste een beeld van de jaren die aan deze stap vooraf gingen. “Het was een lang proces, dat in 2012 startte. Het was toen energietechnisch een puinhoop. Aan de ene kant was dat erg, maar aan de ene kant was dat fijn: er was immers wat te doen. We hebben de sportaccommodatie steeds verder geoptimaliseerd en dat mondde uit in het project ‘Swaneburg Gasloos’, dat we vandaag afsluiten.”

Elektriciteit

Hij voegde eraan toe, dat er wel wat extra elektriciteit nodig is. “Maar daarop hebben we geanticipeerd door het dak vol zonnepanelen te leggen. Het grootste deel van de opbrengst gebruiken we zelf, de rest gaat het net op.” Daarnaast werd gezorgd voor betere isolatie, waterbesparende acties, installatie van warmtepompen en nog wat andere maatregelen. De stichting koopt sinds 2019 groene elektriciteit in, zodat de accommodatie werkelijk CO2-vrij is.

Wethouder Joop Brink sprak over een bijzondere dag. “Er kwam een omslag bij De Swaneburg toen het stichtingsbestuur kwam. Beekman en de andere bestuursleden hebben zich oprecht en met hart en ziel ingezet voor deze accommodatie, die zo belangrijk is voor Coevorden. Dit mag als voorbeeld dienen voor andere accommodaties.”

Van kind tot volwassene

Anton Beekman: “Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van de gemeente en de provincie en ook de leveranciers spelen een belangrijke rol.” Beekman heette dan ook wethouder Joop Brink en Ugo Leever van de provincie van harte welkom. Ook alle betrokken partijen waren vrijdagochtend vertegenwoordigd.

“Ingenieursbedrijf Sweco stond aan de wieg van het project door het maken van het ontwerp. Installatiebedrijf Van Dorp heeft het kind naar de volwassenheid gebracht. Western heeft het kind van een goed hart voorzien door de warmtepompen. Grondboorbedrijf Haitjema zorgde voor de bloedsomloop”, aldus Beekman. Zijn dankbaarheid ging ook uit naar zijn collega-bestuurder Bert Mazee en Wout Hemmes en manager Henrica Bergsma en het team van De Swaneburg.