Coevorden – Op verzoek van de gemeenteraad heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau PhentaRho onderzocht of renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw van De Nieuwe Veste een alternatief kan zijn voor complete nieuwbouw. Daaruit blijkt dat beide opties bijna net zoveel geld kosten. Bij gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie is het gebouw moeilijk aan te passen aan de huidige wensen van het onderwijs. Ook zijn er hoge kosten voor tijdelijke huisvesting en veroorzaken de werkzaamheden overlast voor het onderwijs.

Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de school niet te renoveren en nieuwbouw verder te onderzoeken. Uit dat onderzoek moet blijken welke locatie het meest geschikt is: de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan of op bedrijventerrein Holwert-Midden. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt gestart met dat onderzoek. Dat duurt ongeveer vier maanden, waardoor er eind dit jaar een besluit kan worden genomen over de locatie.

Wethouder Jeroen Huizing: “Het huidige gebouw van De Nieuwe Veste is te groot en verouderd en brengt daardoor veel onnodige beheerskosten met zich mee. Ook voldoet het niet meer aan de onderwijsbehoeften van deze tijd. Daarom zijn wij met het schoolbestuur aan de slag gegaan om zowel een verbouwing als nieuwbouw te onderzoeken. We willen samen ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs ook in de toekomst in Coevorden blijft en de kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we weer een belangrijke stap zetten.”

Het onderwerp komt aan bod in de commissievergadering van dinsdag 8 juni. De agenda met bijbehorende stukken is hier te bekijken.