Coevorden/regio – Wie een nest van de eikenprocessierups wil melden, kan dat voortaan doen via een interactieve kaart. Daarop is te zien of het nest al bij de gemeente bekend is. Als dat niet zo is, kunt u er melding van maken. Wie ook het mailadres invult, krijgt een terugkoppeling en is te zien of de melding al is afgehandeld.

De gemeente pakt bij veel meldingen eerst de plekken aan waar het risico op overlast voor inwoners het grootst is. Dus rondom scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra en buitensportaccommodaties. Bestrijding van de nesten gebeurt alleen in de openbare ruimte.