Coevorden/Schoonoord – Een amendement van BBC2014 kwam het college en met name wethouder Joop Slomp goed uit: door het honoreren ervan door de meerderheid van de raad werd het voorstel voor het MFC Schoonoord aangenomen. Heel fijntjes zei Slomp, dat hij groeiende steun voor het voorstel voelde. In de afgelopen commissievergadering en de raadsvergadering van vanavond kwamen heel wat kritische vragen en kanttekeningen en kon het nog alle kanten op gaan. De totale investering bedraagt 21 miljoen.

Zo zei Thieno Nijenbanning van BBC2014 in eerste instantie in het voorstel nog teveel losse eindjes te zien en hij miste keuzemogelijkheden. Hij gaf aan, dat zijn fractie enorm heeft geworsteld met het voorstel. Daarom diende hij het amendement in.

Slomp haakte in op de woorden van Sandra Katerberg (CDA): “Zij zei ‘Gewoon doen’, dat vind ik ook”, kopte hij in.

Inhoud amendement

Door het amendement worden twee punten gewijzigd: er wordt gekozen voor het samenvoegen van de ontmoetingsruimte binnen- en buitensporten en het dorpshuis in één ruimte. Zo ontstaat volgens BBC2014 synergie tussen scholen, dorpshuis en de sporten. Hierdoor kunnen kosten opnieuw berekend en gereduceerd worden.

VVD en PAC stemden zowel tegen het voorstel als het amendement. Zij zijn niet tegen realisering van een MFC in Schoonoord, maar zien graag een nieuw voorstel waarin meer keuzemogelijkheden worden geboden voor de gefaseerde uitbouw van het MFC. Bovendien hadden zij de resultaten van de aangekondigde onderzoeken in het raadsvoorstel van maart 2023 willen zien. Wethouder Joop Slomp verwees echter naar het haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 2022.

In februari van dit jaar stelde het college voor om te gaan voor een multifunctioneel centrum aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Gestart wordt met de realisering van de scholen en kinderopvang en vervolgens in fasen uit te bouwen naar een MFC. De gemeenteraad ging hierin mee. Het college kondigde daarbij aan om nader onderzoek te doen naar renovatie of nieuwbouw van de sporthal en mogelijke verplaatsing van het dorpshuis. Blijkbaar heeft dit onderzoek geleid tot het nu besproken voorstel.

Investering

Met de bouw van de scholen en de kinderopvang is een bedrag van 5,2 miljoen gemoeid. Daarvoor was reeds 3,1 miljoen euro beschikbaar vanuit in het Integraal Huisvestingsplan. De raad besloot in maart een aanvullend krediet van 2,2 miljoen beschikbaar te stellen. De kosten voor realisering van het MFC zoals genoemd in het voorstel, zijn geraamd op 15,8 miljoen met de bijbehorende ffinanciering. Voor de bouw van de sporthal gaat het college uit van een bouwperiode van twee jaar en voorziet kosten van 100.000 euro voor vervoer van en naar andere sportlocaties.

Eddie van der Weide van de PvdA was zonder meer positief. “Zo bieden we Schoonoord een mooi perspectief. Een nieuwe sporthal heeft een aantrekkende functie.” Van der Weide zag liever zelfs nog extra kleedkamers.

Floris Vulto (VVD) had met stijgende verbazing kennisgenomen van het voorstel. “Wij hadden een gedegen analyse en onderbouwing verwacht. Het MFC zat al in kannen en kruiken terwijl onderzoek was beloofd.

VVD en PAC vonden elkaar daarin. Jerry Stoker namens het PAC: “Het college slaat diverse fasen over en gaat direct over naar de uitvoeringsfase. Het PAC is zeker niet tegen een goed voorzieningenniveau, maar de aanpak van het college maakt dat wij hiervoor geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Net als de VVD vinden wij dat het voorstel terug naar de tekentafel moet.”

Andere dorpen en stad

Thieno Nijenbanning (BBC2014) vroeg nog wel naar de gevolgen van dit voorstel voor de andere dorpen en de stad. “We krijgen nogal wat projecten voorgelegd en zijn daarvoor dan nog wel mogelijkheden?”

Henk Bouwers van PPC vindt, dat er gekeken moet worden naar mogelijke besparingen. “We zijn niet tegen nieuwbouw, maar laten wij het nog eens tegen het licht houden. We moeten geen stappen nemen waarvan wij en het dorp later spijt hebben.” Door het amendement ging Bouwers uiteindelijk toch mee met het voorstel.

Vragen over MFC Schoonoord leiden nog niet tot duidelijk standpunt