Schoonoord – De leden van de raadsfracties hadden dinsdagavond in de commissievergadering heel wat vragen over het voorstel voor de bouw van het MFC in Schoonoord. Een besluit over een nieuw raadsvoorstel is nog niet genomen: de discussie wordt voortgezet in de raadsvergadering van dinsdag 12 december.

In februari van dit jaar stelde het college voor om te gaan voor een multifunctioneel centrum aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Gestart wordt de realisering van de scholen en kinderopvang en vervolgens in fasen uit te bouwen naar een MFC. De gemeenteraad ging hierin mee.

Met de bouw van de scholen en de kinderopvang is een bedrag van 5,2 miljoen gemoeid. Daarvoor was reeds 3,1 miljoen euro beschikbaar vanuit in het Integraal Huisvestingsplan. De raad besloot in maart een aanvullend krediet van 2,2 miljoen beschikbaar te stellen.

Huidig voorstel

Het college kondigde in maart aan nader onderzoek te doen naar renovatie of nieuwbouw van de sporthal en mogelijke verplaatsing van het dorpshuis in relatie tot het toekomstige MFC in Schoonoord. Blijkbaar heeft dit onderzoek ertoe geleid dat de raad werd geconfronteerd met een raadsvoorstel, concludeerden VVD en PAC. Het voorstel betreft nieuwbouw van de sporthal, verplaatsing van het dorpshuis als onderdeel van het MFC en daarvoor een krediet van 15,8 miljoen beschikbaar te stellen.

Opblaashal

Hennie Spreen-Prinsen sprak tijdens de vergadering in namens de stuurgroep en projectgroep van MFC Schoonoord. “Wij zien dit als een kans om de leefbaarheid voor de toekomst van ons dorp te waarborgen. Wij zijn blij met de vernieuwing voor het basisonderwijs. Minder blij zijn wij ermee, dat tijdens de periode van renovatie of nieuwbouw moet worden uitgeweken naar Sleen en Oosterhesselen. Twee jaar reizen breekt een vereniging af. Het is te ver weg kost teveel tijd. Wij pleiten voor een tijdelijke opblaashal.”

Exploitatie

Verder baart de dekking van de exploitatie Hennie Spreen zorgen. In het haalbaarheidsonderzoek staat de voorkeur vermeld, dat de gemeente eigenaar blijft. Op de vraag van Jerry Stoker (PAC) wat de meerkosten zijn van zo’n opblaashal moest Spreen het antwoord schuldig blijven, maar zij had wel een weerwoord: “Het reizen per bus van en naar sporthallen en de huur ervan kost ook veel geld.” Daarvoor gaat het college uit van 100.000 euro.

Gekeken naar samenwerking?

Sandra Katerberg van het CDA vroeg zich af of voldoende gekeken is naar samenwerking. “Is er ook ruime in het dorpshuis voor ontspanning naderhand. Het dorpshuis kan als kantine worden gebruikt. Onze vraag is of die 15,8 miljoen euro investering echt noodzakelijk is.” De PvdA bij monde van Eddie van der Weide vond het echter een goed uitgewerkt voorstel.

In het collegevoorstel komt ook het dorpshuis aan bod. “Het huidige dorpshuis bevindt zich aan de Kerklaan. Dat is gebouwd in 1961 en in 2013/2014 voor 7 ton gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw is in goede staat. Op termijn zou het dorpshuis ondergebracht kunnen worden in het MFC. Ook een optie is om het dorpshuis te handhaven op de huidige plek.”

Bezetting sporthal

Het college concludeert dat het aantal gebruiksuren per week van de sporthal in vergelijking met andere sporthallen laag. “In de drukste maand, december wordt de hal voor circa 62 procent gebruikt.” Anderzijds wees wethouder Joop Slomp erop, dat de huidige sporthal naar de huidige eisen te klein is en dat voor wedstrijden dispensatie moet worden aangevraagd.”

Stoker vroeg zich af hoe reëel de exploitatiekosten zijn. “Soms is slechts een derde van de sporthal bezet. Kan er iets gedaan worden met voorstellingen of kunnen we commerciële partijen toelaten? Ik heb berekend dat de exploitatie 242 euro per vierkante meter kost, driemaal zoveel dan een winkelruimte in Coevorden.”

Ook Thieno Nijenbanning (BBC2014) sprak over het dorpshuis. “Waarom wordt een afweging gemaakt om een nieuwe sporthal te bouwen en daarnaast is het dorpshuis in 2013 voor 7 ton, inclusief duurzaamheidsmaatregelen, gerenoveerd.”

Wethouder Slomp liet weten: “In het voorstel staan de cleane kosten. Daar zit alles in, behalve de verkeersmaatregelen op de Sportparklaan. Op dit moment is de exploitatie ook negatief, volgens mij is geen enkele sporthal kostendekkend. Wij vinden, dat Schoonoord een sporthal moet houden.”

Wordt vervolgd op dinsdag 12 december.

Het complete voorstel met bijbehorende stukken is hier te vinden.

Foto: Google Maps.