Coevorden – Diftar wordt ingevoerd per 1 januari 2025. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van vanavond. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.

Diftar (gedifferentieerde tarieven) is een systeem waarbij inwoners een vast tarief betalen en daarnaast per keer dat zij hun containers voor restafval aan de weg of per keer dat bewoners gebruikmaken van ondergrondse containers. De komende jaren stijgt de afvalstoffenheffing fors. Het college ziet invoering van diftar als de enige maatregel om restafval drastisch te reserveren.

Ton Soppe van BBC2014 noemde een aantal voors en tegens van het systeem, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat diftar ingevoerd werd. Hij vond, dat het de afgelopen jaren heeft ontbroken aan actief beleid en hij twijfelt aan draagvlak onder de inwoners. “Maar een van de argumenten om voor te stemmen is dat diftar zich heeft bewezen bij gemeentes.”

Aan de orde kwam ook de inzameling van luiers en incontentiemateriaal. Daarvoor, zo is de bedoeling, worden in de gemeente Coevorden dertien containers geplaatst. Er werd op gewezen dat dit voor velen niet op loopafstand zal zijn.

Floris Vulto van de VVD verweet het college alleen diftar als scenario voor ogen heeft gehad zonder onderzoek naar alternatieven. “Wij vragen ons bovendien af of een financiële prikkel wel leidt tot betere afvalscheiding. Wij vrezen voor dumping van afval op plaatsen waar we dat niet willen. “Er wordt een kerstboom opgetuigd met extra structurele voorzieningen als communicatie, inzet van boa’s en afvalcoaches. Daarnaast zijn er eenmalige projectkosten van 360.000 euro.” Voor de VVD is nascheiding de beste mogelijkheid.

Het PAC echter ging graag akkoord. “Wij zijn de enige fractie”, aldus Lars Hoedemaker, “die al jaren pleit voor invoering van diftar.

De proceskosten van circa 360.000 euro zijn voor het aanbrengen van chips op de containers voor restafval, de communicatie richting inwoners en de aanschaf van software. Ook moet bij flats, appartementengebouwen en bij woonzorgcentra de mogelijkheid komen om gft te scheiden, dat kan momenteel niet.

Zie ook:

Raad neemt 12 december besluit over afvalinzameling