Geesbrug – De mediatoren (bemiddelaars) van groep 7 en 8 van basisschool De Zwarm in Geesbrug hebben vandaag hun diploma in ontvangst genomen onder toeziend oog van de groepen 1 tot en met 3 en de leerkrachten.

Op De Zwarm wordt gewerkt met De Vreedzame School, een methode die je inzet op het stadium vóór pesten. Wat doe je als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? Mocht het toch uit de hand lopen, dan zijn er leerling-mediatoren die kunnen helpen bij het vinden naar een oplossing voor een conflict.

De mediatoren komen uit groep 7 en 8. Eerst wordt gesproken wat zo’n mediator moet kunnen. Belangrijk zijn goed luisteren en een geheim bewaren. Vervolgens vragen de leerkrachten wie van de leerlingen mediator wil zijn en aan wie je het oplossen van een conflict toevertrouwt.

Dat kunnen geboren leiders zijn, maar ook juist kinderen die moeten leren voor zichzelf op te komen. Zij volgen de mediator-training. Deze training is de afgelopen weken gegeven door juf Anita en juf Nicolet. Elk koppel heeft een dag in de week ‘dienst’. Ze zijn zichtbaar door de gele hesjes en kunnen helpen bij het oplossen van conflicten op het schoolplein vanaf groep 3.