Coevorden – Een rookvrije generatie in de gemeente Coevorden, dat is een forse ambitie. De gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, GGD Drenthe en Verslavingszorg Noord-Nederland hebben de handen ineen geslagen om met deze ambitie aan de slag te gaan. Zij ondersteunen actief de landelijke campagne Stoptober. Stoptober is samen 28 dagen lang niet roken gedurende de maand oktober. Door samen mee te doen aan Stoptober wordt de kans vergroot om ook na deze periode het stoppen met roken vol te houden.

Landelijk is in 2019 in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken om toe te werken naar een rookvrije generatie in 2040. De ambitie is dat er in 2040 niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen en er geen kind ooit nog zal gaan roken. In de gemeente Coevorden is er vanuit de inwoners veel steun om toe te werken naar een rookvrije generatie.

Sport- en preventieakkoord

De steun vanuit de inwoners voor een rookvrije generatie kwam nadrukkelijk naar voren bij het opstellen van het sport- en preventieakkoord in de gemeente. Dat akkoord is dit jaar, samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven tot stand gekomen en werd onlangs door alle partijen ondertekend. Doel van het akkoord is een gezonde gemeente Coevorden waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden. Er was vanuit al die partijen veel steun voor concrete acties om tot een rookvrije generatie te komen.

JOGG

Sinds 2019 is Coevorden JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Ondersteund door de landelijke JOGG-organisatie worden in de gemeente allerlei projecten opgestart die bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Ook vanuit die aanpak wil de gemeente rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken.

Wethouder Joop Brink (sport- en preventie): “In onze gemeente moet jong en oud kunnen meedoen én een gezonde keuze kunnen maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Zo beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding om te gaan roken.”

Goede voorbeeld

Acht medewerkers van de gemeente Coevorden hebben het Stoptober Dreamteam opgericht. Zij doen als team mee met Stoptober en steunen elkaar daarbij. Zij geven het goede voorbeeld en moedigen anderen aan om ook aan Stoptober mee te doen.