Coevorden – Twaalf leerlingen van het Praktijkonderwijs (PRO) van De Nieuwe Veste beleefden maandagavond bijzondere momenten. Zij hebben het praktijkonderwijs met Entree niveau 1 afgerond en voor het eerst hoorde daar een PRO-diploma bij.

In het schoolgebouw aan de Graaf Van Heiden Reinesteinlaan vond een bijzondere avond plaats in het bijzijn van de trotse ouders, verzorgers en leerkrachten. Voor iedere leerling was er speciale aandacht. Met muziek kwamen zij het lokaal binnen (zie filmpje), waarna teamleider Reinoud Haak iedereen welkom heette. De leiding van de avond was in handen van Giny Wessel.

Iedere leerling werd op bijzondere wijze geïntroduceerd en stuk voor stuk kregen zij geschenken en hun diploma, dat zij natuurlijk eerst moesten ondertekenen.

PRO, een vorm van speciaal onderwijs, is er voor leerlingen die in de praktijk leren. De leerlingen krijgen veel hulp en aandacht van de leerkrachten. Het onderwijs kenmerkt zich door minder theorielessen, proefwerken en examens dan bij andere onderwijs vormen. De kinderen krijgen allemaal onderwijs op maat. De lessen zijn afgestemd aan het vak, dat zij later willen uitoefenen.

Er wordt samengewerkt met andere scholen, zoals het Zone.college in Hardenberg. De leerlingen volgen op individueel niveau de vakken koken, sociale vaardigheden, voor jezelf zorgen en Nederlands met daarnaast dus aandacht voor het toekomstige beroep. Na het praktijkonderwijs kunnen de gediplomeerden werken, anderen gaan een opleiding op het niveau van mbo-2 niveau volgen.