Dalen – De algemene ledenvergadering van IJsvereniging Dalen wordt gehouden op donderdag 24 maart in restaurant De Baander in Dalen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Naast zaken als mededelingen, notulen, jaarverslagen en het financiële verslag en het verslag van de kascommissie staat de bestuursverkiezing op de agenda. In 2021 is het voltallige bestuur afgetreden. Zij hebben daarmee aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Het interim-bestuur bestaat uit Erik Ruinemans (voorzitter), André Regtop (secretaris), Annemarie Ruinemans (penningmeester) en de leden André Ruinemans, Jan Lohues, Harrie Renting en Jan-Harm Dijkstra. Deze tijdelijke bestuursleden vragen de vergadering om hen te installeren als nieuwe bestuursleden. Tegenkandidaten kunnen, met bereidverklaring van de kandidaat en medeondertekening van minimaal drie leden, tot een uur voor het begin van de vergadering worden ingediend.