Het is bedroevend weinig, een opkomst van 51,9 procent voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verbindend besturen is al enkele jaren de kreet. Het ligt niet aan de inspanningen van de politieke partijen in de gemeenteraad. Maar waarom hebben mensen zo weinig op met hun eigen leefomgeving?

Of weten mensen niet waarop zij moeten stemmen? Voor veel mensen heeft de politiek een negatieve lading, maar het gaat ditmaal wel om beslissingen die de eigen wijk of dorp aangaan. Het debat op streekomroep ZO!34 trok nauwelijks belangstelling, zo was te zien via de livestream bekeek. We leven in een democratie en hebben de mogelijkheid om in vrijheid te stemmen. Dat is in andere landen nogal eens anders.

Het zou mede komen door de landelijke politiek, maar hier gaat het toch echt om de lokale politiek: de zaken dichtbij huis. Ergerlijk was het dan ook, dat net voor de verkiezingen een debat plaatsvonden tussen landelijke politici over de lokale verkiezingen. Hou toch op, zij weten over het algemeen niet wat er leeft en speelt, wat de volksaard is, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Zij kunnen putten uit algemene informatie over thema’s. Bovendien: er zaten partijen aan tafel, die in ieder geval in Coevorden lokaal niet vertegenwoordigd zijn.

Taken naar gemeente

Verder worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeente en dus is het zeker van belang om je stem te laten horen. De verschillen tussen de partijen zijn niet dramatisch groot, al zijn er verschillen in accenten door hetgeen de partijen voorstaan.

De lokale partijen doen het goed, ook in Coevorden. Dat gun ik hen zeker. Maar er waren in den lande lokale partijen, die naar voren brachten dat alleen zij weten wat er speelt in een bepaalde gemeente. Met die claim werd ingespeeld op de emotie van mensen. En ja, emotie hoort ook bij het leven en maakt onderdeel uit van een besluit. Bedenk wel, dat alle raadsleden afkomstig zijn uit dezelfde gemeente en over dezelfde onderwerpen praten.

Raadsakkoord

Lokale afdelingen zouden aan de leiband van de landelijke partijen lopen. Dat kan niet eens gezien de eerdergenoemde punten als volksaard en onderwerpen. Lokale afdelingen met hun lokale bestuur maken keuzes op lokaal gebied. Alle raadsleden, zowel van lokale partijen als lokale afdelingen, zijn op de hoogte van hetgeen er speelt. En valt een beslissing naar uw mening minder gunstig uit? Tja, er moeten keuzes gemaakt worden. De ene keer spreekt het u aan, de andere keer wat minder. Alle partijen in Coevorden sloten vier jaar geleden een raadsakkoord om samen het allerbeste voor de gemeente Coevorden te bereiken. Die inzet mag ook wel eens genoemd worden. In dit raadsakkoord stonden onderwerpen, waarmee de voltallige raad aan de slag ging.

Hart voor dorp en wijk

Stad en dorpen. Er blijft op de een of andere manier een verschil. Laten we eerst eens ophouden om het over buitendorpen te hebben. Ik ken geen binnendorpen. Wel het buitengebied, waaronder ik alles buiten de bebouwde kom beschouw. Ik ga met veel plezier naar de fraaie dorpen waarin zoveel kracht en energie zitten. De inzet van vrijwilligers is geen verdienste van de politiek, maar van al die mensen die hart hebben voor hun dorp en wijk, vereniging of andere organisatie. De gemeente kan wel faciliterend zijn. Logisch, dat alle partijen trots zijn op deze kracht uit de samenleving.

Inwoners van de stad praten nauwelijks over het geld dat naar de dorpen gaat, bijvoorbeeld via het stimuleringsfonds. Anderzijds zetten diverse dorpen zich nog wat af tegen de stad (nou ja, stadje). We wonen in zo’n prachtige gemeente met zoveel variatie: van fraaie dorpen tot een historische stad, van natuurgebieden tot bedrijventerreinen voor de werkgelegenheid. De dorpen liggen er prachtig bij en vele vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. De stad wordt nu verder verfraaid en ook dat kan een positieve invloed hebben op de hele gemeente.

Of mensen weinig op hebben met politiek? Dat kan ik niet direct zeggen. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar was in de gemeente Coevorden 78,6 procent. En dat is fors hoger dan nu bij de gemeenteraadsverkiezingen, waarvan de beslissingen direct invloed hebben op de eigen leefomgeving.