Assen – Provinciale Staten van Drenthe hebben vandaag, woensdag 8 maart, besloten om de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, voor herbenoeming voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De huidige ambtstermijn loopt per 30 november 2023 af. Provinciale Staten moeten uiterlijk vier maanden daarvoor een voordracht voor herbenoeming doen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 9 november van het afgelopen jaar is besloten een vertrouwenscommissie in te stellen, bestaande uit alle fractievoorzitters. In een besloten vergadering is een verslag van de bevindingen en een conceptaanbeveling voorgelegd aan Provinciale Staten, waarna de Staten een besluit hebben genomen.