Oosterhesselen – Jan Kruimink uit Oosterhesselen, bekend van zijn vele muzikale activiteiten, heeft een cursus ‘Actief muziek beluisteren’ opgezet.

Menigeen hoort wel eens muziek op radio of televisie die herinnert aan een feest, ontmoeting, vakantie of andere gebeurtenis. Die activiteit is in het geheugen verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk. Met dit uitgangspunt is de cursus ‘Actief muziek beluisteren’ opgezet: er wordt naar muziek geluisterd, terwijl er iets gedaan wordt in de vorm van kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets opschrijven of tekenen, maat tikken, turven, een quiz, enzovoorts.

De activiteiten zorgen ervoor dat er scherper wordt geluisterd. Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten, structuur, betekenis en sfeer van muziek.

De muziek die wordt beluisterd is van alle tijden, van Janequin en Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek. Programmamuziek -muziek met een verhaal of een beeld- heeft de overhand.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en kan desgewenst worden uitgebreid. De bijeenkomst zijn in dorpshuis De Hesselerhof op woensdag van 9.45 tot 12.00 uur. Daar is voldoende afstand mogelijk en er is goede ventilatie.

Het minimumaantal deelnemers is tien. Voorkennis is niet nodig. De deelnamekosten zijn 90 euro voor de zes sessies. De cursus vindt plaats op 14, 21 en 28 oktober en 11, 18 november en 25 november, mits de coronaperikelen het toelaten. Op 19 september is er een open dag in De Hesselerhof waar meer informatie wordt gegeven.

Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij Jan Kruimink via j.kruimink@live.nl.